Αυτοί είναι οι μισθοί των δημάρχων, αντιδημάρχων & περιφερειαρχών

Σύμφωνα με την σχετική απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, οι δήμαρχοι σε πόλεις με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων, αμείβονται με 4.275 ευρώ, ενώ στις πόλεις με πληθυσμό από 20.000-100.000 αμείβονται με 3.420 ευρώ.

Με τα αντίστοιχα πληθυσμιακά κριτήρια καθορίζονται οι αμοιβές  των αιρετών και συγκεκριμένα των αντιδημάρχων και προέδρων των δημοτικών συμβουλίων και επιχειρήσεων.

Η σχετική εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών, προβλέπει πως η αντιμισθία των Δημάρχων καθορίζεται από τον πληθυσμό των Δήμων και κυμαίνεται από 2.565 ευρώ για μικρούς δήμους έως 4.275 ευρώ για τους μεγάλους (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα , Πειραιάς, Ηράκλειο, Λάρισα, Βόλος, Περιστέρι, Ρόδος, Ιωάννινα, Χανιά, Αχαρνές, Νίκαια, Χαλκίδα, Κέρκυρα, Εύοσμος, Καλλιθέα κ.α.)

Αντίστοιχα, η αντιμισθία των έμμισθων αντιδημάρχων και προέδρων κοινοτήτων καθορίζεται από το ποσό που εισπράττει ο δήμαρχος. Συγκεκριμένα οι αντιδήμαρχοι παίρνουν ποσό ίσο με το 50% του μισθού του δημάρχου τους και οι κοινοτάρχες το 21%.

Αναλυτικά οι αμοιβές

  • Δήμαρχοι δήμων με πληθυσμό πάνω από 100.000 κατοίκους παίρνουν 4.275,00 €
  • Δήμαρχοι δήμων με πληθυσμό από 20.000- 100.000 κατοίκους 3.420,00 €
  • Δήμαρχοι δήμων με πληθυσμό κάτω από 20.000 κατοίκους 2.565,00 €
  • Έμμισθοι αντιδήμαρχοι δήμων με πληθυσμό πάνω από 100.000 κατοίκους 2.137,50 €
  • Έμμισθοι αντιδήμαρχοι δήμων με πληθυσμό από 20.000 – 100.000 κατοίκους 1.710,00 €
  • Έμμισθοι αντιδήμαρχοι δήμων με πληθυσμό κάτω από 20.000 κατοίκους 1.282,50 €
  • Πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων και συμπαραστάτες του δημότη και της επιχείρησης δήμων με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων 897,75 €
  • Πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων και συμπαραστάτες του δημότη και της επιχείρησης δήμων με πληθυσμό από 20.000 – 100.000 κατοίκους 718,20 €
  • Πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων και συμπαραστάτες του δημότη και της επιχείρησης δήμων κάτω των 20.000 κατοίκων 538,65 €.

Η αμοιβή που καταβάλλεται στα αιρετά όργανα των Ο.Τ.Α. από τους δήμους θεωρείται εισόδημα από μισθωτή εργασία και φορολογείται.

Να σημειωθεί ότι η αντιμισθία των Περιφερειαρχών ισούται με 4.275 ευρώ το μήνα και των αντιπεριφερειαρχών με 3.206 ευρώ.

Αμοιβή και για τις συνεδριάσεις των δημοτικών συμβουλίων

Τέλος, τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου δικαιούνται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους σε έναν ορισμένο αριθμό συνεδριάσεων, ο οποίος ορίζεται σε τέσσερις το ανώτερο ανά μήνα.

Το ύψος της αποζημίωσης για κάθε συνεδρίαση, το οποίο καθορίζεται με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ποσά 55,57 ευρώ ή 38,89 ευρώ ανάλογα τον δήμο.

Επίσης, οι πρόεδροι δημοτικών κοινοτήτων δικαιούνται έξοδα κίνησης που καταβάλλονται μηνιαίως και το ύψος τους καθορίζεται βάσει χιλιομετρικής απόστασης από την έδρα του δήμου.

Φυσικά, οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι, οι πρόεδροι των δημοτικών συμβουλίων και άλλα στελέχη έχουν το δικαίωμα, αν το επιθυμούν, να παραιτηθούν από την αμοιβή τους ή να την διαθέσουν για κοινωνικούς σκοπούς.

Στις αμοιβές δεν συμπεριλαμβάνονται έξοδα όπως έξοδα εκπροσώπησης, μετακινήσεις και χρήση εταιρικού αυτοκινήτου.