Η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) θα επηρεάζει όλο και περισσότερο οικονομία & αγορά εργασίας στο μέλλον

Photo: Gerd Altmann / Pixabay

Καλώς ή κακώς, η τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence, AI) έχει ξεκινήσει την διείσδυση της στον χώρο εργασίας. Το 2022, μέσω νέων ερευνών και περιπτωσιολογικών μελετών, ο ΟΟΣΑ συγκέντρωσε δεδομένα σχετικά με τον αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης στους εργαζόμενους και στο χώρο εργασίας στους τομείς της μεταποίησης και της χρηματοδότησης οκτώ χωρών του ΟΟΣΑ.

Όπως σημειώνει η έκθεση του ΟΟΣΑ η τεχνητή νοημοσύνη θεωρείται μία τεχνολογική επανάσταση, η οποία εκτός από τα οφέλη που έχει στην παραγωγικότητα των επιχειρήσεων, προκαλεί και ανησυχίες για πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στην αγορά εργασίας, όπως στο ύψος της απασχόλησης και των μισθών ή στην προστασία των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων

Η έρευνα, η οποία χρονολογείται πριν από ορισμένες από τις πιο πρόσφατες εξελίξεις, η τεχνητή νοημοσύνη συγκέντρωσε πολλά ενδιαφέροντα παραδείγματα χρήσης στον χώρο εργασίας, όπως:

  • μια τεχνολογία αναγνώρισης εικόνας που προσδιορίζει ανταλλακτικά αυτοκινήτων από φωτογραφίες που ανεβάζουν οι πελάτες.
  • ένα σύστημα παρακολούθησης παραγωγής που χρησιμοποιεί ένα σύστημα όρασης υπολογιστή για να εντοπίσει τα εργαλεία και να τα φέρει στη σωστή θέση στο εργοστάσιο την κατάλληλη στιγμή.
  • ένα εργαλείο επεξεργασίας φυσικής γλώσσας που βοηθά τους εργαζομένους συντήρησης στην αντιμετώπιση προβλημάτων των βασικών αιτιών των βλαβών του μηχανήματος, αναζητώντας μια βάση δεδομένων με ζητήματα προηγούμενων σέρβις και τις επιλύσεις τους.

Οι ανησυχίες για σημαντική μείωση της απασχόλησης δεν έχουν επιβεβαιωθεί έως τώρα

Η έρευνα του ΟΟΣΑ, που βασίζεται στα αποτελέσματα έρευνας που έκανε το 2022 σε 2.000 εργοδότες και 5.300 εργαζόμενους στον μεταποιητικό και χρηματοπιστωτικό κλάδο επτά χωρών, οδηγεί σε ένα εκ πρώτης όψεως απροσδόκητο συμπέρασμα: Οι ανησυχίες για σημαντική μείωση της απασχόλησης δεν έχουν επιβεβαιωθεί έως τώρα. Συνολικά, μάλιστα, η ανεργία κινείται στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 10ετιών στις χώρες του ΟΟΣΑ παρά την επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας το τελευταίο 12μηνο λόγω του υψηλού πληθωρισμού και της συνεχούς αύξησης των επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες.

Ο περιορισμένος αντίκτυπος της ΑΙ στην αγορά εργασίας εξηγείται, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, από το γεγονός ότι η χρήση της βρίσκεται ακόμη σε ένα αρχικό στάδιο, με τις μεγάλες επιχειρήσεις να πειραματίζονται για την εφαρμογή της. Εξηγείται ακόμη από το ότι οι πρωτοπόρες στη χρήση της εταιρείες ήταν απρόθυμες να προχωρήσουν σε απολύσεις εργαζομένων, προτιμώντας την προσαρμογή του προσωπικού τους μέσω των συνταξιοδοτήσεων, οικειοθελών αποχωρήσεων και περιορισμού των προσλήψεων.

Μέριμνα για κώδικες σωστής χρήσης

Κατά την άποψη του ΟΟΣΑ η τεχνητή νοημοσύνη θα επηρεάζει όλο και περισσότερο την οικονομία και τη αγορά εργασίας στο μέλλον και συνεπώς θα πρέπει από τώρα να υπάρξει μέριμνα για να υπακούει αυτή σε κώδικές σωστής χρήσης, ώστε τα αναμφισβήτητα οφέλη της να υπερτερούν των κινδύνων.

Καταλήγοντας η μελέτη σημειώνει ότι, ενώ αυτή η προοπτική απασχόλησης είναι ένα βήμα προς τη χάραξη πολιτικής, που βασίζεται σε περισσότερα στοιχεία για την τεχνητή νοημοσύνη, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά άγνωστα. Η πρόκληση για την έρευνα είναι παρόμοια με αυτή που αντιμετωπίζουν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής: η εκθετική ταχύτητα της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης και η αυξανόμενη διείσδυσή της υποδηλώνουν ότι κάποιος τρέχει συνεχώς πίσω από τα γεγονότα.

Διαβάστε εδώ τη μελέτη του ΟΟΣΑ