Στο 12,8% η ανεργία στην Ελλάδα τον Ιανουάριο

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε τις εποχικά προσαρμοσμένες εκτιμήσεις απασχόλησης και ανεργίας για τον Ιανουάριο 2022.

Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Ιανουάριο του 2022 ανήλθε σε 12,8% έναντι του αναθεωρημένου προς τα κάτω 16,2% τον Ιανουάριο του 2021 και 12,8% τον Δεκέμβριο του 2021.

Οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 3.995.622 άτομα σημειώνοντας αύξηση κατά 312.199 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2021 (+8,5%) και μείωση κατά 68.799 άτομα σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2021 (-1,7%).

Οι άνεργοι ανήλθαν σε 587.152 άτομα σημειώνοντας μείωση κατά 123.563 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2021 (-17,4%) και κατά 7.100 άτομα σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2021 (-1,2%).

Τα άτομα που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού», δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε 3.262.045, σημειώνοντας μείωση κατά 219.897 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2021 (-6,3%) και αύξηση κατά 72.476 άτομα σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2021 (+2,3%).

Διαβάστε περισσότερα στο moneyview.gr