Υποχρεωτικός εμβολιασμός: Ψηφίστηκε η τροπολογία από ΝΔ & ΚΙΝΑΛ – Τι προβλέπει

Photo Gustavo Fring / Pexels

Ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής η τροπολογία του υπουργείου Υγείας για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό σε κατηγορίες εργαζομένων. Η τροπολογία εγκρίθηκε με τις ψήφους των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας του Κινήματος Αλλαγής (KINAΛ), ενώ κατά της τροπολογίας τάχθηκαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση και ΜέΡΑ25.

Ο υπουργός υγείας μπορεί να επεκτείνει τον υποχρεωτικό εμβολιασμό

Η  νέα ρύθμιση δίνει τη δυνατότητα στον υπουργό Υγεία όχι μόνο να εξειδικεύει τα μέτρα, αλλά και να επεκτείνει αυτά σε κατηγορίες στις οποίες δύναται να επιβληθεί ο υποχρεωτικός εμβολισμός, λαμβάνοντας  υπόψη τα εκάστοτε δεδομένα της δημόσιας υγείας και της σοβαρότητας της νόσου.

Υποχρέωση επίδειξης πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης

Η τροπολογία θεσπίζει ότι επιβάλλεται έως την 31/12/2021 η υποχρέωση στους εργαζόμενους του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα να επιδεικνύουν στο αρμόδιο όργανο διοίκησης ή στον εργοδότη τους:

  • είτε το ψηφιακό πιστοποιητικό εμβολιασμού τους ή
  • βεβαίωση ότι έχουν νοσήσει ή
  • βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου ότι έχουν νοσήσει.

Τα πιστοποιητικά ή οι βεβαιώσεις αυτές, ο εργοδότης θα πρέπει να τις ελέγξει μέσα από την ειδική πλατφόρμα.

Ποιοι πρέπει να εμβολιαστούν

Επίσης θεσπίζεται, ότι θα πρέπει να εμβολιαστούν κατά της Covid-19 υποχρεωτικά, για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, όλο το προσωπικό ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό & υποστηρικτικό όλων των ιδιωτικών, δημόσιων και δημοτικών μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων, ατόμων με αναπηρία, των ιδιωτικών και δημόσιων δομών Υγείας

  • διαγνωστικά κέντρα,
  • αποκατάστασης,
  • κλινικές,
  • νοσοκομεία,
  • δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας, νοσηλείας και ΕΟΔΥ) και
  • όλο το προσωπικό του ΕΚΑΒ, ενώ προβλέπεται η παράταση για επιπλέον τρεις μήνες οι τρίμηνες συμβάσεις του έκτακτου προσωπικού που θα προσληφθεί στη θέση εκείνων που δεν θα εμβολιαστούν.

Ποιοι εξαιρούνται

Δεν είναι υποχρεωμένοι να εμβολιαστούν όσοι έχουν νοσήσει, για διάστημα έξι μηνών από τη νόσηση, καθώς και όσοι έχουν αποδεδειγμένους λόγους υγείας που εμποδίζουν τη διενέργεια του εμβολίου.

Συνέπειες

Η τροπολογία προβλέπει και τις συνέπειες στην περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης εμβολιασμού.

Ειδικότερα στην περίπτωση εργαζομένων μονάδων φροντίδας και δομών υγείας σε φορείς του δημοσίου τομέα, με απόφαση του επικεφαλής του φορέα επιβάλλεται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, το ειδικό διοικητικό μέτρο της αναστολής καθηκόντων για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας.

Κατά τον χρόνο αναστολής καθηκόντων, ο οποίος δεν λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, δεν καταβάλλονται αποδοχές. Με τη συμπλήρωση 14 ημερών από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού, η αναστολή αίρεται με όμοια απόφαση.

Σε κάθε άλλη περίπτωση εργαζομένων, ο εργοδότης υποχρεούται να μην κάνει δεκτή την παροχή της εργασίας του εργαζομένου και απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής αποδοχών για το χρονικό διάστημα μη παροχής εργασίας λόγω εφαρμογής του παρόντος. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη αφορά και συμβάσεις έργου, παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών, καθώς και συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας δανειζόμενου προσωπικού ή προσωπικού που συμβάλλεται με εργολάβο.

Τα πρόστιμα

Στον εργοδότη που απασχολεί προσωπικό κατά παράβαση της ρύθμισης, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 10.000 ευρώ για κάθε παράβαση με ανώτατο πρόστιμο τα 50.000 ευρώ.

Σε περίπτωση υποτροπής, που διαπιστώνεται σε επανέλεγχο, επιβάλλεται πρόστιμο 20.000 ευρώ για κάθε παράβαση με ανώτατο πρόστιμο τα 200.000 ευρώ.