Τράπεζα Πειραιώς: AMK €1,2 με €1,38 δισ. με τιμή €1 με €1,15

Το διοικητικό συμβούλιο της Τράπεζας Πειραιώς, το οποίο συνεδρίασε σήμερα 16/4, αποφάσισε τις λεπτομέρειες για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας. Σύμφωνα με πληροφορίες το ποσό της αύξησης θα κυμανθεί μεταξύ των €1,2 δισ. έως €1,38 δισ., με την έκδοση 1,2 δισ. μετοχών. Η τιμή διάθεσης της μετοχής θα είναι μεταξύ €1 και €1,15. Το πιθανότερο σενάριο, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, το ποσό θα  φτάσει στο ανώτερο όριο των €1,38 δισ..

Με βάση τον σχεδιασμό της Τράπεζας η αύξηση θα ξεκινήσει στις 21 Απριλίου ταυτόχρονα με το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών στο εξωτερικό (book building) και στην Ελλάδα με τη διαδικασία της Δημόσιας Προσφοράς. Το 85% της αύξησης κεφαλαίου θα καλυφθεί από το εξωτερικό και το υπόλοιπο 15% μέσω της Δημόσιας Προσφοράς στην Ελλάδα.

Σε ό,τι αφορά στην κατανομή, οι πληροφορίες αναφέρουν, ότι μέσω του βιβλίου προσφορών θα καλυφθεί το ποσό των €1,17 δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας €330 εκατ. & από ξένους θεσμικούς επενδυτές €840 εκατ. και το ποσό των €210 εκατ. από μικρομέτοχους και έλληνες θεσμικούς.

Να σημειώσουμε ότι τη Δευτέρα, 19 Απριλίου, ξεκινά πάλι η διαπραγμάτευση των μετοχών μετά το reverse split, με την τιμή της μετοχής στα €4,78 . Η αναλογία του reverse split έγινε με 16,5 παλαιές για κάθε 1 νέα μετοχή, με αύξηση της ονομαστικής αξίας από τα €6 στα €99 και στη συνέχεια με μείωση από τα €99 στο €1 ευρώ (ονομαστική τιμή) και με μείωση του αριθμού μετοχών στα 50,3 εκατ. τεμάχια από 831.059.164, με στόχο τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά €4,9 δισ. και τη δημιουργία ειδικού αποθετικού.