Μείωση κατά 9,5% των πτωχεύσεων το 2020 σε σχέση με πέρσι

Photo: Damir Kopezhanov on Unsplash

Όπως ανακοίνωσε σήμερα η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) οι κηρυχθείσες πτωχεύσεις το 2020 στην Ελλάδα ανέρχονται σε 57, έναντι 63 το 2019, παρουσιάζοντας μείωση κατά 9,5%.

Ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής για την περίοδο 2011 – 2020 παρουσιάζει μείωση κατά 21,0%. Ως προς τη νομική μορφή των επιχειρήσεων που πτώχευσαν, από την ανάλυση των στοιχείων του χρονικού διαστήματος 2011 – 2020, παρατηρείται μείωση των πτωχεύσεων με μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 27,8% στις ατομικές επιχειρήσεις, 17,8% στις προσωπικές εταιρείες και 18,3% στις κεφαλαιουχικές εταιρείες.

Από την ανάλυση των πτωχεύσεων που κηρύχθηκαν το έτος 2020, κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας (Nace Rev.2), παρατηρείται ότι οι περισσότερες πτωχεύσεις πραγματοποιήθηκαν στον τομέα του χονδρικού και λιανικού εμπορίου – επισκευής μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών με ποσοστό 28,1%, ακολουθούν ο τομέας της μεταποίησης με 24,6%, ο τομέας των δραστηριοτήτων υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης με 12,3% και οι τομείς των κατασκευών και μεταφορών – αποθήκευσης με 7,0%

Τέλος, από τα στοιχεία των απαιτήσεων που επαληθεύτηκαν, κατά την περίοδο 2011 – 2020 προκύπτει ότι, κατά μέσο όρο ετησίως, για 125 επαληθεύσεις βεβαιώνεται παθητικό 763,8 εκατ. ευρώ, ενώ οι απασχολούμενοι που έχουν αξιώσεις επ’ αυτών ανέρχονται σε 1.543.

Επιπλέον, για την ανωτέρω περίοδο παρατηρείται μείωση στο μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής του αριθμού των επαληθεύσεων κατά 16,1%, στο ποσό του παθητικού που βεβαιώθηκε κατά 5,3% και στον αριθμό των απασχολουμένων που έχουν αξίωση κατά 11,1%.

Τα στοιχεία για τις πτωχεύσεις των επιχειρήσεων, όπως σημειώνει η ΕΛΣΤΑΤ, προέρχονται από τα Πρωτοδικεία της Χώρας (Πτωχευτικά Δικαστήρια).

Δείτε εδώ την ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ