Στα €10,985 δισ. έναντι €12,946 δισ. του στόχου ανήλθε το πρωτογενές έλλειμμα το 2021

Photo StockSnap από το Pixabay

Στα 10,985 δισ. ευρώ  έναντι του στόχου 12,946 δισ. ευρώ και 18,195 δισ. ευρώ του 2020 ανήλθε το πρωτογενές έλλειμμα το 2021. Σημαντική ήταν και η αύξηση των εσόδων από φόρους κατά 743 εκατ. ευρώ ή 1,6% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022, ενώ και τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού παρουσίασαν αύξηση  κατά 1.244 εκατ. ευρώ ή 2,1% έναντι του στόχου. 

Θόδωρος Σκυλακάκης: Tο έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού είναι μικρότερο κατά 2 δισ. ευρώ

Μετά την ανακοίνωση των στοιχείων εκτέλεσης του προϋπολογισμού Δεκεμβρίου 2021 ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θόδωρος Σκυλακάκης δήλωσε: «Από τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του δωδεκαμήνου προκύπτει αξιόλογα καλύτερο έλλειμμα για το 2021, έναντι αυτού που ενεγράφη στον προϋπολογισμό του 2022. Σε επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού είναι μικρότερο κατά δύο δισεκατομμύρια περίπου (1,965 δισ. ευρώ). Τα στοιχεία αυτά είναι προσωρινά και θα πρέπει να περιμένουμε, πριν καταλήξουμε σε οριστικά συμπεράσματα, την οριστικοποίηση των σχετικών στοιχείων για την οποία απαιτείται να γνωστοποιηθούν τόσο τα στοιχεία της γενικής κυβέρνησης όσο και τα φορολογικά έσοδα του πρώτου διμήνου του 2022 που εντάσσονται στον προϋπολογισμό του 2021 (ΦΠΑ, ΕΝΦΙΑ, φόρος εισοδήματος, τέλη κυκλοφορίας κ.α.). Σημειώνεται, όμως, ότι η πολύ καλύτερη εκτέλεση έχει επιτευχθεί, παρά το γεγονός ότι ανεστάλη, κατά δύο μήνες, η πληρωμή των τελών κυκλοφορίας.

Η εξέλιξη αυτή είναι πάντως σε κάθε περίπτωση σημαντική για τη δημοσιονομική αξιοπιστία του ελληνικού δημοσίου, που αποτελεί κεντρικό στόχο της κυβέρνησης στο πλαίσιο της προσπάθειας της χώρας να κερδίσει την επενδυτική βαθμίδα».

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο του Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2021
  • Το έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 15.529 εκατ. ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 17.487 εκατ. ευρώ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2021 στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022 και ελλείμματος 22.806 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2020.
  • Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε έλλειμμα ύψους 10.985 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 12.946 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς ελλείμματος 18.195 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2020.
  • Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε  54.220 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 800 εκατ. ευρώ ή 1,5% έναντι της εκτίμησης για το αντίστοιχο διάστημα που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022.

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 59.324 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 1.244 εκατ. ευρώ ή 2,1% έναντι του στόχου.

Διαβάστε περισσότερα στο moneyview.gr