Σαράντης: Ρεκόρ 10ετίας το περιθώριο EBITDA στο 15,94%

ir.sarantis.gr

Ο Όμιλος Σαράντης ανακοίνωσε την σύνοψη οικονομικών αποτελεσμάτων για το 2020. Από τα οικονομικά στοιχεία προκύπτει ότι ρεκόρ 10ετίας σημείωσε το περιθώριο EBITDA φθάνοντας στο 15,94%. Τα Κέρδη Προ Φόρων και Τόκων (EBIT) αυξήθηκαν κατά 14,17% το 2020  στα €50,05 εκ. έναντι €43,84 εκ. το 2019. Το περιθώριο EBIT ανήλθε στο 12,72% το 2020 από 11,85% το 2019,ενώ  οι πωλήσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 6,3%.

Ο Όμιλος Σαράντης επισημαίνει ότι παρά τις πρωτοφανείς προκλήσεις που προκύπτουν λόγω της πανδημίας COVID-19, ο Όμιλος ακολούθησε σταθερά το στρατηγικό σχέδιο επέκτασής του, δημιουργώντας κερδοφόρα ανάπτυξη και πρόσθετη αξία στους μετόχους του, σύμφωνα τις δεσμεύσεις του.

Pεκόρ δεκαετίας στο περιθώριο EBITDA

Κατά το 2020, ο Όμιλος σημείωσε άλλο ένα ρεκόρ δεκαετίας στο περιθώριο EBITDA, φτάνοντας το 15,94%, διατηρώντας την αναπτυξιακή πορεία στις πωλήσεις που εμφάνισαν άνοδο κατά 6,3% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Το γεγονός αυτό αντανακλά την προσαρμοστικότητα και την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μοντέλου του Ομίλου, την προϊοντική και γεωγραφική του διαφοροποίηση, όπως και την ικανότητα του να ανταποκρίνεται άμεσα στις δυσχερείς συνθήκες που δημιουργήθηκαν από την πανδημία του COVID-19.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και σε ολόκληρη την γεωγραφική του περιοχή, η ανάπτυξη του Ομίλου τροφοδοτείται από κατηγορίες που παρουσιάζουν υψηλή ζήτηση και σχετίζονται με την προσωπική υγιεινή, την υγεία και την οικιακή φροντίδα, η οποία υποστηρίζεται επιπρόσθετα από την ικανότητα του Ομίλου να ανταποκρίνεται σε διαφορετικά πρότυπα κατανάλωσης και διαφορετικές δυναμικές στα κανάλια πωλήσεων σε κάθε χώρα.

Πωλήσεις 

Οι πωλήσεις του Ομίλου κατά το 2020 ανήλθαν σε € 393,38 εκ. από € 370,07 εκ. το 2019, αυξημένες κατά 6,30%. Η Ελλάδα παρουσίασε πωλήσεις ύψους €136,05 εκ. κατά το 2020 συγκριτικά με €126,21 εκ. το 2019, αυξημένες κατά 7,80%. Οι Ξένες Χώρες, σημείωσαν άνοδο πωλήσεων κατά 5,52% και διαμορφώθηκαν σε €257,33 εκ. το 2020 από €243,86 εκ. το 2019.

Κερδοφορία

Η κερδοφορία του Ομίλου το 2020 αυξήθηκε κυρίως λόγω βελτιστοποίησης του λειτουργικού κόστους και ιδιαιτέρως λόγω χαμηλότερων εξόδων διαφήμισης και προώθησης, παρότι μέρος των εξόδων αυτών, που ήταν περιορισμένο στο πρώτο εξάμηνο του έτους, ενεργοποιήθηκε ξανά κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Ως εκ τούτου, κατά το 2020 τα Κέρδη Προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA)* αυξήθηκαν κατά 14,50%, στα € 62,69 εκ. από € 54,75 εκ., και το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε σε 15,94% από 14,79% το προηγούμενο έτος. Τα Κέρδη Προ Φόρων και Τόκων (EBIT) αυξήθηκαν κατά 14,17% το 2020 φθάνοντας τα €50,05 εκ. έναντι €43,84 εκ. το 2019 και το περιθώριο EBIT ανήλθε στο 12,72% το 2020 από 11,85% το 2019.

Προοπτικές

Ενώ οι προοπτικές για την παγκόσμια οικονομία το 2021 παραμένουν αβέβαιες και η διαδικασία εμβολιασμού βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο, παραμένουμε αισιόδοξοι λόγω της εξαιρετικής μας απόδοσης το 2020, της ισχυρής οικονομικής μας θέσης και της δυνατότητας μας να δημιουργούμε καθαρές ταμειακές ροές. Καθώς συνεχίζουμε να σημειώνουμε πρόοδο στις στρατηγικές μας προτεραιότητες, αισθανόμαστε ολοένα και πιο σίγουροι για το μέλλον και την ικανότητά μας να εξελισσόμαστε και να υλοποιούμε συστηματικά το σχέδιο επέκτασής μας, τροφοδοτώντας περαιτέρω την κερδοφόρα ανάπτυξη του Ομίλου.

Σημειώνεται ότι ο Όμιλος θα δημοσιεύσει τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου στις 8 Απριλίου 2021.

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση του Ομίλου Σαράντης ΑΒΕΕ