ΕΛΠΕ: Κατακόρυφη πτώση κερδών λόγω πανδημίας

helpe.gr

Η πανδημία και τα συνεχή lockdown δημιούργησαν τις συνθήκες για την κατακόρυφη πτώση της κερδοφορίας των ΕΛΠΕ κατά 97%, στα €5 εκατ., ενώ η πτώση της τιμής του πετρελαίου προκάλεσε απώλεια 500 εκατ. από την υποτίμηση αποθεμάτων.

Η Ελληνικά  Πετρέλαια (ΕΛΠΕ) ανακοίνωσε τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα Δ’ Τριμήνου και Έτους 2020, με τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA να ανέρχονται στα €77 εκατ. στο Δ’ Τρίμηνο. Αντίστοιχα, τα ετήσια Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA ανήλθαν σε €333 εκατ. και τα Καθαρά Κέρδη διαμορφώθηκαν στα €5 εκατ..

Η Διοίκηση της εταιρείας  κρίνει τα αποτελέσματα ικανοποιητικά, καθώς επιτεύχθηκαν μέσα σε ένα ιδιαίτερο περιβάλλον όπου η πρωτοφανής πτώση ζήτησης και διεθνών περιθωρίων και τα διαδοχικά lockdown οδήγησαν σε απώλεια λειτουργικών κερδών άνω των €350 εκατ. ενώ η υποτίμηση των αποθεμάτων λόγω της πτώσης τιμών ξεπέρασε τα €500 εκατ..

Από την αρχή της κρίσης, ως βασικές επιχειρηματικές προτεραιότητες τέθηκαν η υγεία και ασφάλεια προσωπικού και συνεργατών, ο απρόσκοπτος εφοδιασμός της αγοράς και των πελατών μας, η διασφάλιση ρευστότητας και η εκμετάλλευση ευκαιριών που παρουσιάστηκαν στην αγορά. Σε αυτό το πλαίσιο, σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν από τον Φεβρουάριο 2020, πολιτικές για την προστασία των εργαζομένων, με διεξαγωγή άνω των 30.000 τεστ COVID-19 συνολικά μέσα στο 2020 και πιστοποίηση COVID Shield σε επίπεδο Excellence σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιούμαστε. Η επιτυχής διαχείριση θεμάτων ασφάλειας, με άμεσο εντοπισμό και απομόνωση κρουσμάτων, επέτρεψε την ομαλή λειτουργία μονάδων, εγκαταστάσεων, πρατηρίων και γραφείων, χωρίς προβλήματα στον εφοδιασμό της αγοράς. Παράλληλα, τα διυλιστήρια διατήρησαν υψηλά επίπεδα παραγωγής, επιτυγχάνοντας νέα αύξηση εξαγωγών κατά 11% για το 2020, σε μια περίοδο που πολλά διυλιστήρια στη Μεσόγειο και παγκοσμίως εξαναγκάστηκαν σε προσωρινή, ή και οριστική παύση δραστηριοτήτων. Επιπλέον, βελτιώθηκε η χρηματοοικονομική ρευστότητα με επιπρόσθετη χρηματοδότηση για σκοπούς διαχείρισης κινδύνου και υλοποίησης επενδύσεων, καθώς και με επιτυχή αναχρηματοδότηση πιστωτικών γραμμών.

Κύρια σημεία των αποτελεσμάτων Δ’ Τριμήνου / Έτους 2020 για τις επιμέρους επιχειρηματικές δραστηριότητες, αναφέρονται πιο κάτω:

Διύλιση, Εφοδιασμός & Εμπορία ­

Το Δ’ Τρίμηνο 2020, τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA του κλάδου Διύλισης, Εφοδιασμού και Πωλήσεων ανήλθαν στα €43 εκατ. (-43%). ­

Η παραγωγή ανήλθε στους 3 εκατ. τόνους (-5%) και οι πωλήσεις σε 3,2 εκατ. τόνους (-8%), ενώ για το σύνολο του έτους στους 13,8 και 14,4 εκατ. τόνους αντίστοιχα. ­

Το συνολικό τελικό περιθώριο διύλισης ΕΛΠΕ ανήλθε στα 6,6 δολ. ανά βαρέλι στο Δ’ Τρίμηνο 2020, διατηρώντας σημαντική υπεραπόδοση έναντι των ενδεικτικών περιθωρίων.

Πετροχημικά ­

Τα Συγκρίσιμα EBITDA ανήλθαν στα €10 εκατ. (-49%) στο Δ’ Τρίμηνο 2020, καθώς η μειωμένη παραγωγή προπυλενίου, λόγω της συντήρησης της μονάδας splitter στον Ασπρόπυργο, επηρέασε αρνητικά την κερδοφορία.

Εμπορία ­

Στην Εγχώρια Εμπορία η εφαρμογή του δεύτερου lockdown στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη υποχώρηση στην αγορά αδασμολόγητων καυσίμων, οδήγησε σε χαμηλότερους όγκους, ωστόσο οι λειτουργικές επιδόσεις και η διαχείριση του κόστους διατήρησαν την κερδοφορία του τέταρτου τριμήνου στα ίδια επίπεδα με πέρσι, με το Συγκρίσιμο EBITDA Δ’ Τριμήνου στα €10 εκατ. και συνολικά το 2020 στα €38 εκατ. (-49%). ­ Στη Διεθνή Εμπορία, η ασθενέστερη ζήτηση σε όλες τις χώρες, αντισταθμίστηκε από τη βελτιωμένη λειτουργία που περιόρισε τη μείωση της κερδοφορίας, με αποτέλεσμα το Συγκρίσιμο EBITDA Δ’ Τριμήνου να ανέλθει στα €16 εκατ. (-3%), οδηγώντας το αντίστοιχο αποτέλεσμα για το 2020 στα €59 εκατ. (-8%).

Συμμετοχές ­

Η συνεισφορά της ΔΕΠΑ και των θυγατρικών της εταιρειών στα ενοποιημένα Καθαρά Κέρδη του Ομίλου για το 2020, ανήλθε στα €21 εκατ.. ­Το EBITDA της Elpedison διαμορφώθηκε στα €44 εκατ. για το 2020, καταγράφοντας σημαντική αύξηση σε σχέση με πέρυσι λόγω αυξημένης παραγωγής, καθώς και μειωμένου κόστους τροφοδοσίας.

Διαβάστε εδώ την πλήρη ανακοίνωση των Ελληνικών Πετρελαίων (ΕΛΠΕ)