ΟΟΣΑ: Σε σωστό “δρόμο” οι μεταρρυθμίσεις της ελληνικής κυβέρνησης

illustration OECD OECD Headquarters, Paris Photo : © HervŽ Cortinat / OECD

Οι προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης, να μειώσει τη γραφειοκρατία και να βελτιωθεί η προσβασιμότητα και η ανταπόκριση των δημόσιων υπηρεσιών μέσω της ψηφιοποίησης είναι στο σωστό δρόμο και πρέπει να συνεχιστούν, αναφέρει μεταξύ άλλων σε έκθεση του, που έδωσε σήμερα (14/4) στη δημοσιότητα (Going for Growth 2021), ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

Αναλυτικότερα η έκθεση ο ΟΟΣΑ αναφέρει: Η κρίση COVID-19 δημιουργεί επείγοντα χαρακτήρα στην αντιμετώπιση της μακροχρόνιας πρόκλησης της Ελλάδας, για την ενίσχυση των επενδύσεων και της παραγωγικότητας, με στόχο τη διαφοροποίηση της οικονομίας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Παρά τη συνεχιζόμενη πρόοδο στις προσπάθειες μεταρρύθμισης, όπως η ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης, η γραφειοκρατία, οι κανονισμοί χαμηλής ποιότητας, το αργό σύστημα δικαιοσύνης επιδρά αρνητικά  στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Αυτό σε συνδυασμό με σημαντικά κενά στις δεξιότητες του εργατικού δυναμικού, αναστέλλουν την ανάπτυξη  των επιχειρήσεων και αποθαρρύνουν την καινοτομία και τις επενδύσεις, οι οποίες θα είναι απαραίτητες για την ανάκαμψη από την πανδημία και τη διατήρηση της ανάπτυξης.

Οι αναποτελεσματικές ενέργειες στη δημόσια διοίκηση και η μεγάλη γραφειοκρατία επιβραδύνουν την αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης, μειώνουν το επενδυτικό κλίμα και αποθαρρύνουν τις επιχειρήσεις από την ανάπτυξη, επηρεάζοντας την παραγωγικότητα. Η ενίσχυση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης του συστήματος δικαιοσύνης είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση τόσο της κρίσης COVD-19 όσο και των μακροπρόθεσμων προκλήσεων.

Οι προσπάθειες της κυβέρνησης να μειώσει τη γραφειοκρατία και να βελτιωθεί η προσβασιμότητα και η ανταπόκριση των δημόσιων υπηρεσιών μέσω της ψηφιοποίησης είναι στο σωστό δρόμο και πρέπει να συνεχιστούν. Η κωδικοποίηση των υφιστάμενων νόμων και κανονισμών, η καλύτερη εκπαίδευση του προσωπικού και των δικαστών και η ενθάρρυνση της χρήσης εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, θα βελτιώσει την πρόσβαση στη δικαιοσύνη και το επιχειρηματικό περιβάλλον, θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη στους δημόσιους θεσμούς και θα ενθαρρύνει τις επενδύσεις. Οι επενδύσεις δεν πρόλαβαν να ανακάμψουν από τα χαμηλά επίπεδα, των αρχών της δεκαετίας του 2010, πριν από την κρίση COVID-19.

Ενώ η πρόοδος στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων των τραπεζών (NPL) έχει επιταχυνθεί, παραμένουν υψηλά και, με αναβαλλόμενες φορολογικές πιστώσεις, περιορίζουν το κεφάλαιο και την κερδοφορία των τραπεζών και την ικανότητά τους να χρηματοδοτούν το κεφάλαιο κίνησης ή τις νέες επενδύσεις των επιχειρήσεων. Το πτωχευτικό σύστημα  είναι εξαιρετικά κατακερματισμένο, καταλήγοντας σε έναν μεγάλο αριθμό στρατηγικών κακοπληρωτών και επιβραδύνοντας την εκκαθάριση των NPLs. Το νέο σχέδιο «Hercules» της κυβέρνησης θα βοηθήσει τις τράπεζες να “πουλήσουν” ένα μεγάλο μέρος των υφιστάμενων μη εξυπηρετούμενων δανείων τους και να βελτιώσουν την ποιότητα των τραπεζικών κεφαλαίων. Ωστόσο, η κρίση COVID-19 κινδυνεύει να δημιουργήσει νέα “κόκκινα δάνεια”  και για αυτό απαιτούνται επείγουσες προσπάθειες για την αντιμετώπιση του μεγάλου αριθμού μη εξυπηρετούμενων δανείων που θα παραμείνουν και για τη βελτίωση της ποιότητας του κεφαλαίου των τραπεζών.

Οι δαπάνες για δημόσιες επενδύσεις έχουν μειωθεί από ότι είχε προϋπολογισθεί, τα τελευταία χρόνια, ενώ για να αξιοποιηθούν στο έπακρο τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης πρέπει να βελτιωθεί η ποιότητα και η ταχύτητα υλοποίησης των δημοσίων επενδύσεων.

Τέλος παρά την υψηλή ανεργία πριν από την πανδημία, οι ελλείψεις δεξιοτήτων  εμποδίζουν την ικανότητα των επιχειρήσεων να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και να αυξήσουν την παραγωγικότητα, καθώς οι εργοδότες συχνά δεν μπορούν να βρουν εργαζόμενους με τις απαραίτητες δεξιότητες. Η ενίσχυση των ενεργών προγραμμάτων της αγοράς εργασίας, η εκπαίδευση και η επαγγελματική κατάρτιση θα βοηθούσαν τους αιτούντες εργασία να βρουν ευκαιρίες που προέκυψαν μετά την κρίση του COVID-19.

Η ενίσχυση της ικανότητας των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης θα βελτίωνε την αντιστοίχιση θέσεων εργασίας και θα βοηθούσε στην προσαρμογή μαθημάτων κατάρτισης για όσους αναζητούν εργασία. Η απασχόληση πιο εξειδικευμένων συμβούλων, η ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων και η σύνδεση δημόσιων και ιδιωτικών γραφείων αναζήτησης εργασίας θα ενίσχυε την ικανότητα των ενεργών προγραμμάτων αγοράς εργασίας.

Η ενθάρρυνση των τριτοβάθμιων ιδρυμάτων για την ανάπτυξη μαθημάτων προσαρμοσμένων στις ανάγκες των μαθητών ώριμης ηλικίας και η καλύτερη αξιολόγηση και πιστοποίηση της ποιότητας των μαθημάτων μάθησης ενηλίκων θα βοηθούσε στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων για την οικονομία μετά το COVID-19. Η ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων ενηλίκων είναι ζωτικής σημασίας, δεδομένης της επικείμενης αλλαγής από την ψηφιοποίηση και τον αυτοματισμό.

Δείτε εδώ την πλήρη έκθεση του ΟΟΣΑ για την Ελλάδα (Going for Growth 2021-Greece)