Δικαίως αντιδρούν οι Γάλλοι στη σύνταξη στα 64;

Το γαλλικό σύστημα συνταξιοδότησης είναι γενναιόδωρο σε σχέση με άλλες χώρες, όπου οι εργαζόμενοι πρέπει να δουλέψουν πολύ περισσότερο, παρόλα αυτά οι Γάλλοι εξεγείρονται, αναφέρει η Deutsche Welle.

Ο πρόεδρος Μακρόν θέλει να αυξήσει την ηλικία συνταξιοδότησης από τα 62 στα 64 έτη. Σε πολλές χώρες, κυρίως στη Γερμανία, οι άνθρωποι κουνούν το κεφάλι όλο απορία, γιατί γι αυτούς το όριο είναι υψηλότερο.

Αυτό που προκαλεί τόσες αντιδράσεις στη Γαλλία αφορά στο συντομότερο δυνατό χρονικό σημείο κατά το οποίο οι εργαζόμενοι μπορούν να συνταξιοδοτηθούν χωρίς μειώσεις στη σύνταξη, υπό την προϋπόθεση να έχουν εργαστεί επί 45 χρόνια. Στη Γερμανία αυτό γίνεται όταν ο εργαζόμενος αγγίξει τα 63 έτη. Μια σύνταξη χωρίς περικοπές και χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η διάρκεια της απασχόλησης, προβλέπεται και στη Γαλλία μόνο στην ηλικία των 67 ετών – κάτι που θα παραμείνει έτσι και με τη μεταρρύθμιση.

Οι Γάλλοι συνταξιούχοι μέχρι στιγμής βρίσκονται σε αρκετά καλή θέση σε σχέση με τη διεθνή κοινότητα εάν ληφθούν υπόψη τρία δεδομένα: το ποσό της σύνταξης, η ηλικία συνταξιοδότησης και η περίοδος συνταξιοδοτικού δικαιώματος, δηλαδή το προσδόκιμο ζωής κατά την έναρξη της συνταξιοδότησης.

Καλές πιθανότητες διατήρησης του βιοτικού επιπέδου στην τρίτη ηλικία

Η δυνατότητα διατήρησης του βιοτικού επιπέδου κατά τη συνταξιοδότηση εξαρτάται από το λεγόμενο καθαρό ποσοστό αναπλήρωσης σύνταξης, αυτό δηλαδή που απομένει από το καθαρό εισόδημα που έχει λάβει κάποιος κατά μέσο στη διάρκεια του εργασιακού του βίου. Στη Γαλλία, αυτό ήταν ένα εντυπωσιακό 74,4% το 2020, που θα σήμαινε ότι όποιος πήρε από τον εργοδότη κατά μέσο όρο 2.500 ευρώ το μήνα, θα λάβει περίπου 1.860 ευρώ σύνταξη.

Το καθαρό ποσοστό αναπλήρωσης των συντάξεων στη Γαλλία είναι κατά 14% υψηλότερο από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ, ενώ στη Γερμανία το αντίστοιχο ποσοστό βρίσκεται στο 52,9%. Το καθαρό ποσοστό αναπλήρωσης σύνταξης στη Γαλλία θα μπορούσε να μειωθεί για πολλούς μελλοντικά; διότι εκτός από την ελάχιστη ηλικία, θα πρέπει να αυξηθεί και ο αριθμός των ετών απασχόλησης. Αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει ιδιαιτέρως αυτούς με χαμηλά εισοδήματα, επειδή, συνήθως είναι εκείνοι ξεκινούν να εργάζονται νωρίτερα. Από την άλλη, όσοι αρχίζουν να καταβάλλουν συνταξιοδοτικές εισφορές σε ηλικία 25 χρονών λόγω σπουδών, είναι ήδη 67 ετών μετά από 42 χρόνια εργασίας και λαμβάνουν πλήρη σύνταξη.

Ως αντιστάθμισμα, ωστόσο, η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος προβλέπει αύξηση της ελάχιστης σύνταξης σε περίπου 1.200 ευρώ για τους άγαμους, η οποία τώρα βρίσκεται στα 961,08 ευρώ, γεγονός που τοποθετεί τη Γαλλία στη μέση της σχετικής συγκριτικής λίστας του ΟΟΣΑ.

Παρεμπιπτόντως, η Γερμανία είναι μία από τις λίγες χώρες χωρίς ελάχιστη σύνταξη. Ωστόσο, οι χαμηλοσυνταξιούχοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για αύξηση. Σε πολλές χώρες, οι άνθρωποι δέχονται να μειωθεί η συνταξή τους προκειμένου να εγκαταλείψουν τη δουλειά νωρίτερα.

Στη Γαλλία, οι άνδρες συνταξιοδοτούνται κατά μέσο όρο στα 60,4 έτη, οι γυναίκες στα 60,9 έτη. Ταυτοχρόνως, το προσδόκιμο ζωής είναι ιδιαίτερα υψηλό στη Γαλλία. Έτσι, εξετάζοντας την περίοδο που οι πρώην εργαζόμενοι μπορούν να απολαύσουν τη σύνταξή τους, μόνο οι Λουξεμβουργιανοί (24 χρόνια) ξεπερνούν τους Γάλλους (23,5 χρόνια). Παρομοίως, μόνο οι Ελληνίδες (28,4 χρόνια) και οι Ισπανίδες (27,7 χρόνια) ξεπερνούν τις Γαλλίδες (27,1 χρόνια).

Διαβάστε περισσότερα στην Deutsche Welle