Αυξημένο κατά €565 εκατ. το ταμειακό έλλειμμα του Προϋπολογισμού τον Ιανουάριο

ck/culpa media

Σύμφωνα με τα στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδος τον Ιανουάριο του 2021, το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης παρουσίασε έλλειμμα €1.726 εκατ., έναντι ελλείμματος €1.161 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του 2020, αυξημένο κατά €565 εκατ..

Κατά τον πρώτο μήνα του 2021 τα έσοδα είχα υστερήσει €677 εκατ. Συγκεκριμένα, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε €3.046 εκατ., από €3.723 εκατ. πέρυσι.

Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, αυτές διαμορφώθηκαν σε €4.366 εκατ., από €4.630 εκατ. τον Ιανουάριο του 2020, μειωμένες κατά  €264 εκατ.

Δείτε εδώ το αρχείο της Τράπεζας της Ελλάδος