Εισηγμένες … κάθε χρόνο και λιγότερες

Κάθε χρόνο και λιγότερες. Αυτή είναι η κατάλληλη φράση για να περιγράψει κανείς την πορεία των εισηγμένων εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Στο τέλος του 2020, στο Χρηματιστήριο Αθηνών διαπραγματευόταν 176 εταιρείες. Από αυτές οι 125 βρίσκονται στην Κύρια Αγορά, οι 10 στην Εναλλακτική Αγορά (ΕΝΑ), οι 25 βρίσκονται σε Επιτήρηση και 16 σε Αναστολή διαπραγμάτευσης, με περισσότερες από αυτές να είναι ένα βήμα από την έξοδο. Για τη «ιστορία» να αναφέρουμε χαρακτηριστικά, ότι στο Χρηματιστήριο Αθηνών το 2009, διαπραγματευόταν 284 εταιρείες, κάτι που σημαίνει ότι τα τελευταία 11 χρόνια, έχασε το 38% των εισηγμένων εταιρειών του.

Ιδιαίτερα όσο αφορά το 2020 από το ελληνικό χρηματιστήριο αποχώρησαν οι εταιρείες  Ελτρακ μετά από δημόσια πρόταση της Eltrak Cp Ltd, οι  Σελόντα, Νηρεύς Περσεύς & Καράτζης μετά από αίτημα της Andromeda Seafood  και της ANTKAΡ αντίστοιχα, μετά  από δημόσια πρόταση για squeeze out. Στην σειρά περιμένει Forthnet η οποία θα ασκήσει το δικαίωμα squeeze out και η Paperpack η οποία εξαγοράστηκε και ο νέος μέτοχος έχει ποσοστό πάνω από 90%. Λίγο πιο δύσκολα είναι για τις μετοχές των εταιρειών Pasal  & Newsphoneμε την πρώτη, μετά την δημόσια πρόταση που έγινε, να διαφωνούν οι βασικοί μέτοχοι για την έξοδο από το χρηματιστήριο και την δεύτερη  να μην μπορεί να συγκεντρώσει ποσοστό πάνω του 90%.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών προχώρησε στη διαγραφή των εταιρειών Άλφα Γκρίσιν, Βωβός Πήγασος, Τηλέτυπος & Χατζηκρανιώτη, καθώς βρισκόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα σε αναστολή διαπραγμάτευσης. Το 2020 είχαμε ακόμη τις εταιρείες ΑΕΓΕΚ & Dionic που βρεθήκαν σε αναστολή λόγω αδυναμίας δημοσίευσης αποτελεσμάτων και μη σύμφωνης γνώμης του ορκωτού.

Το 2021 θα συνεχίσουν να μας απασχολούν, δύο ειδικές περιπτώσεις εταιρειών που το μέλλον τους κρίνεται εξαιρετικά αβέβαιο, σχετικά την επάνοδο τους σε διαπραγμάτευση και δεν είναι άλλες από τις μετοχές των εταιρειών MLS και Folli Follie, που ανεστάλησαν την χρονιά που μας πέρασε.

Στα λίγα καλά θα πρέπει να αναφέρουμε την εισαγωγή των μετοχών τους στην Κύρια Αγορά του ΧΑ, από την Εναλλακτική Αγορά (ΕΝΑ) των  εταιρειών Entersoft & Epsilon Net.

Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι σήμερα όσο ποτέ άλλοτε, είναι επιτακτική η ανάγκη το Χρηματιστήριο Αθηνών, να προχωρήσει στην εκπόνηση σχεδίου με σκοπό την προσέλκυση νέων εταιρειών, ιδιαίτερα παραγωγικού χαρακτήρα. Οι εισαγωγές των Entersoft & Epsilon Net στην Κύρια Αγορά έδειξαν, ότι υπάρχουν εταιρείες που θέλουν και μπορούν να εκμεταλλευτούν τα πλεονεκτήματα του χρηματιστηρίου.

Η χρηματιστηριακή αγορά θέλει «φρέσκο αίμα». Το Χρηματιστήριο Αθηνών έχει τον μηχανισμό και πρέπει άμεσα να σχεδιάσει, προχωρώντας στην εισαγωγή νέων εταιρειών, εν όψει μάλιστα και κεφαλαίων που πρόκειται να έρθουν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης. Δεν μπορούμε να περιμένουμε ούτε από τις Τράπεζες, που άλλωστε έχουν τα δικά τους προβλήματα, ούτε και από τις χρηματιστηριακές εταιρείες που φυτοζωούν. Μόνο το Χρηματιστήριο μπορεί να το κάνει… γιατί χωρίς εισηγμένες εταιρείες είναι ένα μαγαζί χωρίς προϊόντα στο ράφι…