Το χρέος σήμερα [τον Ιούνιο 2021]

Photo: Steve Buissinne Pixabay

Πενήντα ημέρες μετά το κλείσιμο τριμήνου, είναι διαθέσιμα τα στοιχεία οικονομικής και δημοσιονομικής διαχείρισης. Παραθέτω επικαιροποιημένο το σχετικό διάγραμμα.

Πρώτη φορά δημοσιεύθηκε στην Καθημερινή τον Σεπτέμβριο 2016, αργότερα επικαιροποιημένες εκδόσεις στο Inside Story.

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.

Το διάγραμμα αναφέρεται στην κεντρική διοίκηση

Η πράσινη καμπύλη δίνει την εξέλιξη του ονομαστικού χρέους. Έφθασε αισίως τα €387 δισ. τον Ιούνιο 2021. [Το δημόσιο χρέος είναι μικρότερο – εκτιμώ περί τα €350-€353 δισ. – δεδομένου, ότι το ονομαστικό διορθώνεται κατά τον εσωτερικό δανεισμό (μειούται κατά τα repos και κρατικά αξιόγραφα διακρατούμενα από φορείς της γενικής κυβέρνησης και επιβαρύνεται κατά το χρέος των φορέων)].

Η κόκκινη καμπύλη δίνει την εξέλιξη των υποχρεώσεων, λαμβάνοντας υπ’ όψιν (σχεδόν) τα πάντα. Το χρέος μειούται κατά τα πάσης φύσεως διαθέσιμα και οι υποχρεώσεις αυξάνονται με τις εγγυήσεις.

Η μπλε καμπύλη παρουσιάζει το μακροπρόθεσμο χρέος, δεδομένου ότι κάποια στοιχεία χρέους είναι ανακτήσιμα. Κυρίως η ενίσχυση των τραπεζών, η οποία όμως μετά και την μετατροπή των CoCos στην Πειραιώς έχει περιοριστεί στην μετεξέλιξη σε ομολογιακό δάνειο στη Eurobank €950 εκατ. από τις προνομιούχες μετοχές νόμου Αλογοσκούφη.

Οι κάθετες μπάρες δείχνουν τις αλλαγές στην κυβέρνηση Σαμαράς-Τσίπρας-Μητσοτάκης.

Η εικόνα και μόνον δείχνει την εξέλιξη των δημοσιονομικών. Η ραγδαία αύξηση του χρέους είναι κυρίως πανδημική επίπτωση. Οι υποχρεώσεις επιβαρύνονται περαιτέρω κατά την ανάλωση διαθεσίμων (περίπου €10 δισ – επίσης κυρίως πανδημική επίπτωση) αλλά και την αύξηση των εγγυήσεων του δημοσίου κατά €11.5 δισ (€9.8 δισ προς τις τράπεζες, “μη πανδημική” επίπτωση).

Η “φοβιστική” εικόνα του διαγράμματος έχει πίσω της δύο κυρίως μηνύματα

  • Μεγάλο μέρος των πανδημικών παρεμβάσεων φορτώνονται στο πρόβλημα διαχείρισης του χρέους.
  • Η εξέλιξη με τις τράπεζες είναι ιδιαίτερα κρίσιμη και για τα δημοσιονομικά. Αν καταπέσουν εγγυήσεις, οι υποχρεώσεις θα γίνουν βραχνάς.
Γιώργος Προκοπάκης
Σύμβουλος Επιχειρήσεων, πρώην καθηγητής στο SEAS του Πανεπιστημίου Columbia, βασικός μέτοχος & τεχνικός διευθυντής της εταιρείας συμβούλων SPEC A.E.