Το Χρηματιστήριο Αθηνών απέκτησε το 10,24% του Χρηματιστηρίου Βελιγραδίου

Εσωτερικό του Χρηματιστηρίου Αθηνών / Photo: ck/culpa media

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του το Χρηματιστήριο Αθηνών, τα χρηματιστήρια Αθηνών (ATHEX) και Βελιγραδίου (BELEX), ενώνουν τις δυνάμεις τους, προκειμένου να αυξήσουν συνολικά την επιρροή τους στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και να επωφεληθούν από νέες ευκαιρίες.

Αυτή η συνεργασία βασίζεται σε δύο βασικές αρχές: την αμοιβαία πεποίθηση ότι οι κεφαλαιαγορές τους αντίστοιχα θα πρέπει να αναλάβουν έναν πιο επιδραστικό ρόλο, με στόχο μια βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη για τις τοπικές οικονομίες και με βάση το κοινό όραμα ότι μόνο με συνεργασίες οι Περιφερειακές Αγορές θα αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά και αποδοτικά τις εντεινόμενες προκλήσεις και θα μπορέσουν να εξυπηρετήσουν καλύτερα τους εκδότες τους, τόσο στην ΕΕ όσο και διεθνώς.

Στο πλαίσιο αυτό, το Χρηματιστήριο Αθηνών προχώρησε σε όλα τα απαιτούμενα βήματα ώστε να λάβει την έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Σερβίας για την απόκτηση μεριδίου 10,24% των μετοχών του Χρηματιστηρίου του Βελιγραδίου (BELEX).

Ταυτόχρονα, το BELEX αποφάσισε να βελτιώσει τις υποδομές διαπραγμάτευσης που διαθέτει ως Λειτουργός Αγοράς, με αποτέλεσμα να μεταφέρει τις συναλλακτικές δραστηριότητες του στην Πλατφόρμα Συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, διευρύνοντας έτσι, μέσα από το πλαίσιο της Κοινής Πλατφόρμας, την ρευστότητα και τις υπηρεσίες που θα παρέχει. Επομένως, όλοι οι συμμετέχοντες στην αγορά θα μπορούν να επωφεληθούν από τη διεύρυνση τόσο των αντίστοιχων κεφαλαιαγορών όσο και των ευκαιριών για διασυνοριακές συναλλαγές που προσφέρονται.

Ως επόμενο βήμα, το Χρηματιστήριο του Βελιγραδίου μαζί με το Χρηματιστήριο Αθηνών θα συνεργαστεί στενά με τη Σερβική Κυβέρνηση – Υπουργείο Οικονομικών με στόχο την περαιτέρω στρατηγική ανάπτυξη της Σερβικής Κεφαλαιαγοράς μέσω της εισαγωγής νέων προϊόντων και Δελτίο Τύπου υπηρεσιών που θα υποστηρίξουν τη ροή κεφαλαίων από επενδυτές, τοπικούς και διεθνείς, προς τους εκδότες που είναι εισηγμένοι στο Χρηματιστήριο του Βελιγραδίου.

Ο κ. Σωκράτης Λαζαρίδης, Διευθύνων Σύμβουλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών δήλωσε: «Το Χρηματιστήριο Αθηνών, ως λειτουργός αγοράς και ως εισηγμένη εταιρεία, έχει την απαιτούμενη εμπειρία για να υποστηρίξει το Χρηματιστήριο του Βελιγραδίου στην ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς μέσω της στρατηγικής αυτής συμμαχίας. Το Χρηματιστήριο του Βελιγραδίου μαζί με το Χρηματιστήριο της Κύπρου και το Χρηματιστήριο Αθηνών μέσα στην Κοινή Πλατφόρμα Συναλλαγών θα συμβάλουν ώστε να γίνει ένα ακόμη βήμα προς τον μακροπρόθεσμο στόχο μας για βιωσιμότητα αυξάνοντας τη συνολική ρευστότητα και διευρύνοντας το ευρύτερο περιφερειακό μας δίκτυο».

Ο κ. Sinisa Krneta, Διευθύνων Σύμβουλος του Χρηματιστηρίου του Βελιγραδίου δήλωσε: «Αυτή η συμμαχία αποτελεί μια οργανική επέκταση έπειτα από μια πολυετή επιτυχημένη συνεργασία και έπειτα από συνεχόμενους αναπτυσσόμενους επιχειρηματικούς δεσμούς μεταξύ του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του Χρηματιστηρίου του Βελιγραδίου. Προκειμένου να συμβάλουμε στη βιώσιμη ανάπτυξη της Σερβικής Κεφαλαιαγοράς, αναμένουμε ότι αυτή η νέα στρατηγική και τεχνολογική συνεργασία θα μας βοηθήσει να ενισχύσουμε την υποδομή της Αγοράς, να ξεπεράσουμε τα εμπόδια των επενδύσεων, να ενισχύσουμε τον σχηματισμό κεφαλαίου και να δημιουργήσουμε άφθονες επενδυτικές ευκαιρίες».

Σχετικά με το Χρηματιστήριο του Βελιγραδίου

Το Χρηματιστήριο του Βελιγραδίου, ιδρύθηκε το 1894 και ανεξάρτητα από τα κενά δραστηριοτήτων που υπήρξαν στην ιστορία του, έχει δεσμευτεί από τότε για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της επενδυτικής κουλτούρας και της χρηματιστηριακής βιομηχανίας στη Σερβία. Μετά την επανέναρξη των δραστηριοτήτων του το 1989, το Χρηματιστήριο του Βελιγραδίου ήταν ο μόνος διαχειριστής αγοράς ενός Χρηματιστηρίου Αξιών στη Σερβία. Παρέχει αποτελεσματικές και διαφανείς διαδικασίες εισαγωγής εταιρειών, καθώς και πλατφόρμα συναλλαγών σε χρηματιστηριακές εταιρείες και επενδυτές για διαπραγμάτευση τίτλων. Επιπλέον, παρέχει υπηρεσίες που περιλαμβάνουν διάδοση δεδομένων αγοράς, ανάπτυξη δεικτών και εκπαιδευτικά προγράμματα.

Σχετικά με το Χρηματιστήριο Αθηνών

Το Χρηματιστήριο Αθηνών, από την ίδρυση του το 1876, συμμετέχει σταθερά στην χρηματοοικονομική και επιχειρηματική ανάπτυξη των αγορών κεφαλαίου. Το Χρηματιστήριο Αθηνών είναι επίσης μέλος της πρωτοβουλίας SSE και συνεχίζει να αναπτύσσει τεχνογνωσία γύρω από θέματα αειφορίας και να προωθεί βιώσιμες επενδύσεις στις κεφαλαιαγορές. Ο Όμιλος αξιοποιεί την τεχνογνωσία, τις υποδομές πληροφορικής και προσφέρει μια πλήρη σειρά υπηρεσιών διαπραγμάτευσης και μετασυναλλακτικών υπηρεσιών μέσω των θυγατρικών του ATHEX Clear και ATHEX CSD που είναι αδειοδοτημένες κατά EMIR και CSDR αντίστοιχα. Επίσης, παρέχει συστήματα, λειτουργίες και υπηρεσίες στο οικοσύστημα της κεφαλαιαγοράς, σε άλλους Λειτουργούς Αγοράς και σε τρίτα μέρη.

Πληροφορίες για την αγορά και τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών μπορείτε να βρείτε εδώ και στην ιστοσελίδα www.athexgroup.gr.