Στα €2 δισ. τα έσοδα για δέκα μεγάλες εταιρείες του ΧΑΚ

Η πανδημία δεν επηρέασε σε μεγάλο βαθμό, τα έσοδα του 2020 των μεγαλύτερων εισηγμένων εταιρειών, στο Χρηματιστήριο της Κύπρου (ΧΑΚ).

Όπως προκύπτει από τις ετήσιες οικονομικές εκθέσεις, οι οποίες δημοσιεύθηκαν στο ΧΑΚ, οι πωλήσεις, έσοδα, κύκλο εργασιών ή ασφάλιστρα, των 10 μεγάλων εισηγμένων εταιρειών στο κυπριακό χρηματιστήριο, το συνολικό ύψος ξεπέρασε τα €2 δισ. το 2020, σημειώνοντας πτώση 10%, έναντι του 2019.

Ειδικότερα, τα έσοδα των συγκεκριμένων εταιρειών το 2020, σημείωσαν πτώση της τάξης των €200 εκατ. έναντι αυτών του 2019. Με μειωμένα έσοδα έκλεισαν την χρήση του 2020 οι οκτώ από τις δέκα μεγάλες εταιρείες του ΧΑΚ, ενώ μόλις δύο εταιρείες (Vassiliko Cement Work & Μινέρβα Ασφαλιστική), κατέγραψαν υψηλότερα έσοδα από αυτά του 2019.

ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΣΤΟ ΧΑΚ 2020 2019
LOGICOM 862.017.413 946.797.978
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 567.000.000 651.000.000
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 391.279.000 404.649.000
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΓΡΟΥ “Η ΠΡΟΟΔΟΣ” ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ (ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΡΟΔΟΝ) 2.438.805 2.982.543
VASSILIKO CEMENT WORKS (ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ) 105.661.000 100.984.000
ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 19.155.166 19.757.905
ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ 15.891.801 14.811.268
ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED 22.346.000 23.600.000
KEO PLC 41.439.000 56.018.000
KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LIMITED 4.241.595 3.653.490
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2.031.469.780 2.224.254.184

 

culpanews.gr με στοιχεία από neaxak.com