Α. Σκέρτσος: Yπερασπίζεστε ένα σύστημα που μας κρατάει σε απόκλιση από την Ευρώπη με σταθερά χαμένους τους νέους.

Σε ανάρτησή του, ο υπουργός επικρατείας Άκης Σκέρτσος υπεραμύνεται της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης της κυβέρνησης, παραθέτοντας συγκεκριμένα στοιχεία, τόσο για την Ελλάδα, όσο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Όποιος/α υπερασπίζεται την εύκολη είσοδο και έξοδο από τα πανεπιστήμια, δηλαδή πτυχία χωρίς αξία και αντίκρισμα στην αγορά εργασίας που καταλήγουν να αναπαράγουν υφιστάμενες κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες».

«Είναι επιτέλους καιρός αυτό να αλλάξει με μια ριζική μεταρρύθμιση υπέρ του καλού δημόσιου σχολείου, ΙΕΚ και πανεπιστημίου που θα στοχεύει σε μια αναδιανομή πραγματικών ευκαιριών κοινωνικής και οικονομικής ανόδου υπέρ των νέων» αναφέρει ο υπουργός

Η ανάρτηση του Α. Σκέρτσου

Πράγματι η δημόσια εκπαίδευση είναι ο σημαντικότερος ιμάντας κοινωνικής κινητικότητας και ανόδου. Όμως δυστυχώς στη χώρα μας έχει σταματήσει να επιτελεί αυτό το ρόλο διότι εδώ και χρόνια υπηρετεί άλλους σκοπούς και όχι τους ίδιους τους νέους.

Όποιος/α υπερασπίζεται την εύκολη είσοδο και έξοδο από τα πανεπιστήμια, δηλαδή πτυχία χωρίς αξία και αντίκρισμα στην αγορά εργασίας που καταλήγουν να αναπαράγουν υφιστάμενες κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες, θα πρέπει να κατανοήσει ότι υπερασπίζεται ένα σύστημα εκπαίδευσης που παράγει τα ακόλουθα αποτελέσματα:

Ανεργία νέων 15-29 ετών

  • Ελλάδα 34% vs ΕΕ 17% (και 6,2% στη Γερμανία που φημίζεται για την στιβαρή επαγγελματική της εκπαίδευση)

Νέοι εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης και εργασίας

  • Ελλάδα 25% vs ΕΕ 16,4% (και 7,3% στη Σουηδία)

Κατ’ έτος απόφοιτοι επί των εγγεγραμμένων φοιτητών στα πανεπιστήμια

  • Ελλάδα 9% vs ΕΕ 24% (30% των εισαχθέντων δεν αποφοιτά ποτέ)

Απασχόληση πτυχιούχων

  • Ελλάδα 59,4% vs ΕΕ 81% (και >90% σε Γερμανία, Ολλανδία κ.α.)

Νέοι χωρίς εργασιακή εμπειρία κατά τη διάρκεια των σπουδών

  • Ελλάδα 75% vs ΕΕ 47,4% (και 8,1% στη Φινλανδία)

Μακροχρόνια άνεργοι νέοι 15-29 ετών

  • Ελλάδα 12% vs ΕΕ 2,8%

Νέοι που εργάζονται σε part-time δουλειές

  • Ελλάδα 52% vs ΕΕ 26%

Όποιος λοιπόν είναι υπέρ αυτού του εκπαιδευτικού συστήματος που παράγει αυτές τις επιδόσεις, δεν μπορεί να μιλάει εξ ονόματος των νέων. Στην πραγματικότητα είναι εναντίον των πραγματικών συμφερόντων τους. Διότι υπερασπίζεται ένα σύστημα που μας κρατάει σε μόνιμη απόκλιση από την υπόλοιπη Ευρώπη με σταθερά χαμένους τους νέους.

Είναι επιτέλους καιρός αυτό να αλλάξει με μια ριζική μεταρρύθμιση υπέρ του καλού δημόσιου σχολείου, ΙΕΚ και πανεπιστημίου που θα στοχεύει σε μια αναδιανομή πραγματικών ευκαιριών κοινωνικής και οικονομικής ανόδου υπέρ των νέων.

Για να ανατρέψουμε αυτή τη θλιβερή πραγματικότητα και να καλύψουμε την απόσταση που μας χωρίζει από την υπόλοιπη Ευρώπη χρειαζόμαστε ένα ποιοτικό δημόσιο πανεπιστήμιο και μια σύγχρονη και αποτελεσματική δημόσια επαγγελματική εκπαίδευση που θα εγγυάται πτυχία με αξία και πτυχιούχους με προοπτική για καλές δουλειές και υψηλά εισοδήματα. Αυτούς ακριβώς τους στόχους που υπηρετεί δηλαδή η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση της κυβέρνησης.