ΟΠΑΠ: Κέρδη €205,3 εκατ. για το 2020 – Μέρισμα €0,45 ανά μετοχή

Ο ΟΠΑΠ (OPAr.AT, OPAP:GA), ανακοίνωσε τα Οικονομικά Αποτελέσματα για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020. Σύμφωνα με αυτά, η εταιρεία τυχερών παιχνιδιών για το 2020, εμφανίζει μείωση τόσο στα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) κατά 30,3%, όσο και στο EBITDA κατά 36,9%. Στα θετικά καταγράφεται το γεγονός ότι κράτησε την κερδοφορία στα ίδια επίπεδα με πέρυσι. Τα καθαρά κέρδη στη χρήση 2020 ανήλθαν σε €205,3εκ., έναντι €202,4εκ. το 2019.

Η ανακοίνωση της εταιρείας

Καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR)

Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) στη χρήση 2020 μειώθηκαν κατά 30,3% σε ετήσια βάση στα €1.130,0εκ. εξαιτίας των lockdowns καθώς και των μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης που επιβλήθηκαν σε όλη τη διάρκεια του 2020. Το GGR στο δ’ τρίμηνο 2020 μειώθηκε κατά 48,3% σε ετήσια βάση στα €230,9εκ. (δ’ τρίμηνο 2019: €446,7εκ.) λόγω της αναστολής λειτουργίας των καταστημάτων που επήλθε από τα κατά τόπους lockdowns από τα μέσα Οκτωβρίου και από το καθολικό lockdown από τις 7 Νοεμβρίου. Παράλληλα, οι διαδικτυακές δραστηριότητες σημείωσαν σημαντική ανάπτυξη, ενισχυμένες περαιτέρω από την πλήρη ενοποίηση της Kaizen Gaming το Δεκέμβριο του 2020.

Μικτό Κέρδος από παιχνίδια

Το μικτό κέρδος από παιχνίδια τη χρήση 2020 διαμορφώθηκε στα €421,2εκ. έναντι €622,1εκ. το 2019, μειωμένο κατά 32,3%. Το μικτό κέρδος του δ’ τριμήνου 2020 μειώθηκε κατά 49,9% και ανήλθε στα €83,0εκ. έναντι €165,6εκ. το δ’ τρίμηνο 2019 λόγω της μείωσης των εσόδων και της αυξημένης εισφοράς επί του GGR της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ» ώστε να πληροί το ελάχιστο συμβατικό όριο των €50εκ.

EBITDA

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €260,3εκ. στη χρήση 2020 έναντι €412,6εκ. το 2019 μειωμένα κατά 36,9%. Σε επαναλαμβανόμενη βάση, μη συμπεριλαμβάνοντας έκτακτα κονδύλια, τα EBITDA στο 2020 μειώθηκαν κατά 32,4% σε ετήσια βάση ενισχυμένα από τη συνεισφορά της Kaizen Gaming ύψους €28,1εκ. με την πλήρη ενοποίησή της να ξεκινάει από το Δεκέμβριο του 2020. Στο δ’ τρίμηνο 2020 τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα €52,7εκ. έναντι €107,6 εκ. το δ΄ τρίμηνο 2019, ενισχυμένα από την πλήρη ενοποίηση των ελληνικών και κυπριακών δραστηριοτήτων της Kaizen Gaming, καθώς και από την αναγνώριση εσόδου ύψους €42,5εκ. που σχετίζεται με την επέκταση της σύμβασης παραχώρησης. Σε επαναλαμβανόμενη βάση, μη συμπεριλαμβάνοντας έκτακτα κονδύλια, τα EBITDA στο δ’ τρίμηνο 2020 μειώθηκαν κατά 43,0% σε ετήσια βάση θετικά επηρεασμένο από την αποτελεσματική διαχείριση εξόδων κατά τη διάρκεια του lockdown.

Καθαρά κέρδη

Τα καθαρά κέρδη στη χρήση 2020 ανήλθαν σε €205,3εκ., αυξημένα κατά 1,5% έναντι €202,4εκ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Σε επαναλαμβανόμενη βάση μη συμπεριλαμβάνοντας έκτακτα κονδύλια και στα δύο έτη, τα καθαρά κέρδη στο 2020 μειώθηκαν κατά 51,4% σε ετήσια βάση. Τα καθαρά κέρδη στο δ’ τρίμηνο 2020 ανήλθαν σε €132,1εκ. έναντι €61,8εκ. στο δ’ τρίμηνο 2019, ενώ σε επαναλαμβανόμενη βάση τα καθαρά κέρδη το δ’ τρίμηνο 2020 μειώθηκαν κατά 74,3%. Τα καθαρά κέρδη επηρεάστηκαν θετικά από την αναγνώριση εσόδου στο δ’ τρίμηνο ύψους €142.7εκ. που προέκυψε από την επανεκτίμηση της αξίας του ποσοστού συμμετοχής 36,75% στις ελληνικές και κυπριακές δραστηριότητες της Kaizen Gaming.

Μέρισμα

Πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση Μετόχων στις 17 Ιουνίου για μεικτό μέρισμα ανά μετοχή για τη χρήση 2020 στα €0,45. Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος 13 Ιουλίου 2021

Σε δήλωση του κ. Jan Karas, CEO του ΟΠΑΠ, για τα οικονομικά αποτελέσματα τέταρτου τριμήνου 2020 μεταξύ άλλων ανέφερε: «….Σε επιχειρησιακό επίπεδο, η ανάπτυξη των διαδικτυακών δραστηριοτήτων μας συνεισέφερε σημαντικά στα συνολικά έσοδα της εταιρείας, καθώς τόσο τα έσοδα από διαδικτυακά παίγνια, όσο και η βάση των πελατών μας, ανήλθαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Ταυτόχρονα, ολοκληρώθηκε η επένδυση μας στην Kaizen Gaming, που διαθέτει το κορυφαίο brand Stoiximan, ενισχύθηκε περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο των παιχνιδιών μας και προσφέρθηκε αποτελεσματική στήριξη στους συνεργάτες του δικτύου μας …».

Δείτε εδώ την πλήρη ανακοίνωση του ΟΠΑΠ