Μείωση της βιομηχανικής παραγωγής κατά 2,1% το 2020

Image Clayton Cardinalli on Unsplash

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το 2020, ο γενικός δείκτης της βιομηχανικής παραγωγής μειώθηκε κατά 2,1%, σε ετήσια βάση, έναντι ηπιότερης μείωσης κατά 0,7%, το 2019.

Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στη μείωση της παραγωγής που καταγράφηκε στη μεταποίηση (-1,6%), στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και στα ορυχεία-λατομεία (-4,2% και στις δύο κατηγορίες). Αντίθετα, αύξηση της παραγωγής σημειώθηκε στην παροχή νερού (+0,9%).

16 από τους 24 κλάδους στη μεταποίηση παρουσίασαν μείωση 

Αναλυτικότερα στη μεταποίηση το 2020, οι 16 από τους 24 κλάδους παρουσίασαν μείωση της παραγωγής τους. Οι πιο σημαντικοί εξ αυτών, με βάση τη στάθμισή τους στο δείκτη της μεταποίησης, ήταν: οι κλάδοι των δερμάτων και δερμάτινων ειδών (-41,3%), της ένδυσης (-31,8%), της ποτοποιίας (-12%), της επισκευής και εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού (-6,2%), των παραγώγων πετρελαίου (-5,9%), του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (-4,6%), των μηχανημάτων (-3,6%), των τροφίμων (-2,6%), των μη μεταλλικών ορυκτών (-2,1%), των βασικών μετάλλων (-2,1%), των πλαστικών υλών και προϊόντων από ελαστικό (-0,4%) και των χημικών προϊόντων (-0,2%).

Κλάδοι με αύξηση παραγωγής

Αντίθετα, αύξηση της παραγωγής τους παρουσίασαν οι κλάδοι των φαρμακευτικών προϊόντων (+14,6%), των προϊόντων καπνού (+11,5%), της χαρτοποιίας (+5,6%), των μεταλλικών προϊόντων (+2,7%), των κλωστοϋφαντουργικών υλών (+1,4%) και των ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων (+0,1%).

Πληροφορίες από το weekly economic report  της Alpha Bank