Η INTRALOT ανακοινώνει την πώληση του μεριδίου της στην Intralot de Peru

intralot.com

H INTRALOT με χθεσινή της ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την πώληση του συνόλου της συμμετοχής της 20% στην Intralot de Peru SA.

Συγκεκριμένα η ανακοίνωση αναφέρει:

Η INTRALOT ανακοινώνει δεσμευτική συμφωνία με τον Όμιλο Nexus στο Περού για την πώληση του συνόλου της συμμετοχής της 20% στην Intralot de Peru SA, η οποία είναι συγγενής εταιρεία του Ομίλου που ενοποιείται με τη μέθοδο της Καθαρής Θέσης, έναντι τιμήματος 21 εκατ. δολαρίων Η.Π.Α. σε μετρητά.

Επιπλέον, η Εταιρία υπέγραψε επέκταση για τρία χρόνια του ισχύοντος συμβολαίου της με την Intralot de Peru SA μέχρι το 2024 για να συνεχίσει την παροχή υπηρεσιών τεχνολογίας και υποστήριξης.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής υπόκειται σε τυπικές προϋποθέσεις για τέτοιου είδους συναλλαγές.

Η Εταιρία θα επανέλθει με περαιτέρω ανακοινώσεις, όπως απαιτείται από το ρυθμιστικό πλαίσιο, σχετικά με την οριστική μεταβίβαση των μετοχών και την εκτιμώμενη χρονική στιγμή είσπραξης του τιμήματος.