ΕΡΓΑΝΗ: Πού κυμάνθηκαν οι μισθοί των εργαζομένων το 2023

moerschy / Pixabay

Έως 500 ευρώ ήταν οι μηνιαίες αποδοχές 284.134 (12,37%) εργαζομένων για το 2023, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ». 

Αντίστοιχα, για 77.145 εργαζόμενους (3,36%) το εύρος του μηνιαίου μισθού κυμάνθηκε από 501 ευρώ έως 600 ευρώ, 54.505 εργαζόμενοι (2,37%) έλαβαν μισθό από 601 ευρώ έως 700 ευρώ και 293.928 εργαζόμενοι (12,80%) είχαν μηνιαίες αποδοχές από 701 ευρώ έως 800 ευρώ.

Επίσης, για 193.472 εργαζόμενους (8,42%) το εύρος του μηνιαίου μισθού κυμάνθηκε από 801 ευρώ έως 900 ευρώ, ενώ 329.847 εργαζόμενοι (ποσοστό 14,36%) έλαβαν μηνιαίες αποδοχές από 901 ευρώ έως 1.000 ευρώ.

Τα στοιχεία αναφέρουν επίσης ότι από 1.001 ευρώ έως 1.200 ευρώ έλαβαν 373.163 εργαζόμενοι (16,25%), το ποσοστό των εργαζομένων που αμείφθηκε από 1.201 ευρώ έως 1.500 ευρώ έφτασε το 11,21% (257.574 εργαζόμενοι) και 208.623 εργαζόμενοι (9,08%) είχαν μηνιαίες αποδοχές από 1.501 ευρώ έως 2.000 ευρώ.

Το εύρος του μηνιαίου μισθού κυμάνθηκε από 2.001 ευρώ έως 2.500 ευρώ για 92.565 εργαζόμενους (4,03%), 48.401 εργαζόμενοι (2,11%) έλαβαν μηνιαίες αποδοχές από 2.501 ευρώ έως 3.000 ευρώ, ενώ ο μισθός ήταν μεγαλύτερος από 3.000 ευρώ για 83.488 εργαζόμενους (3,63%).

Τέλος, από την επεξεργασία των στοιχείων του συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», προκύπτει ότι οι εργαζόμενοι (ως φυσικά πρόσωπα) με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά το έτος 2023, ανήλθαν σε 2.296.845, ενώ για το έτος 2022, οι εργαζόμενοι (ως φυσικά πρόσωπα) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ανέρχονταν σε 2.249.599.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ