ElvalHalcor: Το εύρος απόδοσης του 7ετούς ομολόγου 2,4% – 2,9%

Photo: elvalhalcor.gr

Σύμφωνα με χθεσινή της ανακοίνωσε η εταιρεία «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», προχωρά στην έκδοση κοινού, έντοκου, ομολογιακού δανείου συνολικού ύψους μέχρι του ποσού των διακοσίων πενήντα εκατομμυρίων ευρώ (€250.000.000,00) και διάρκειας επτά (7) ετών χωρίς την παροχή εξασφαλίσεων, διαιρούμενου σε έως 250.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία €1.000.

Οι Ομολογίες θα διατεθούν προς κάλυψη μέσω Δημόσιας Προσφοράς εντός της Ελληνικής Επικράτειας στο σύνολο του επενδυτικού κοινού, ήτοι σε ειδικούς και ιδιώτες επενδυτές, εντός περιόδου τριών (3) εργασίμων ημερών κατά την οποία θα διεξαχθεί η κάλυψη του Ομολογιακού Δανείου , με χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Η.ΒΙ.Π.».

Η τιμή διάθεσης ανά Ομολογία έχει οριστεί στο άρτιο, ήτοι σε €1.000 ανά Ομολογία. Το εύρος απόδοσης του Ομολόγου, αναμένεται να διαμορφωθεί μεταξύ 2,4% -2,9%. H δημόσια προσφορά θα ξεκινήσει αύριο 10 Νοεμβρίου και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 12 Νοεμβρίου.

Ο προσδιορισμός της απόδοσης και του επιτοκίου των Ομολογιών, θα γίνει με τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών («Book Building»). Στη Διαδικασία Η.ΒΙ.Π. συμμετέχουν αποκλειστικά Ειδικοί Επενδυτές. Περαιτέρω, η τελική απόδοση θα καθοριστεί από τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους εντός του εύρους απόδοσης για τους συμμετέχοντες στη διαδικασία Η.ΒΙ.Π., σύμφωνα με τα ειδικότερα σχετικά οριζόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο. Σημειώνεται ότι για το προσδιορισμό του εύρους απόδοσης θα ακολουθηθεί η διαδικασία του premarketing, ήτοι συνεκτίμηση τόσο των συνθηκών των κεφαλαιαγορών στην Ελλάδα και διεθνώς όσο και της οικονομικής θέσης και των προοπτικών του Ομίλου. Η ανώτατη τιμή του εύρους της απόδοσης δύναται να υπερβαίνει την κατώτατη έως 150 μονάδες βάσης.

Η διάθεση των προσφερόμενων προς κάλυψη Ομολογιών, ήτοι Ομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας έως €250.000.000 θα πραγματοποιηθεί με Δημόσια Προσφορά αυτών στο επενδυτικό κοινό εντός της Ελληνικής Επικράτειας μέσω της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π. Μονάδα διαπραγμάτευσης στο Χ.Α. θα αποτελεί ο τίτλος της μίας (1) Ομολογίας. Κάθε επενδυτής μπορεί να εγγράφεται και υποβάλει Αίτηση Κάλυψης για την αγορά Ομολογιών, μέσω της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π. για μία (1) τουλάχιστον προσφερόμενη Ομολογία ή για ακέραιο αριθμό Ομολογιών. Ανώτατο όριο εγγραφής για κάθε επενδυτή είναι το σύνολο της Δημόσιας Προσφοράς, δηλαδή έως διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) Ομολογίες. Ελάχιστο όριο συμμετοχής είναι η μία (1) Ομολογία, ονομαστικής αξίας €1.000. Η Δημόσια Προσφορά και εγγραφή των ενδιαφερόμενων επενδυτών θα διαρκέσει τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.

Οι ενδιαφερόμενοι Ιδιώτες Επενδυτές έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις Αιτήσεις Κάλυψης προσερχόμενοι απευθείας στα καταστήματα των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων, ήτοι της «Τράπεζα Eurobank Α.Ε.» και της «ALPHA Τράπεζα A.E.», των Κυρίων Αναδόχων, ήτοι της «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.», της «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.» και της «ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK Α.Ε.» και των Αναδόχων «AXIA Ventures Group Ltd» και «Euroxx Χρηματιστηριακής Α.Ε.Π.Ε.Υ.» καθώς και μέσω των Μελών Η.ΒΙ.Π. και των Συμμετεχόντων στο Σ.Α.Τ. που συνεργάζονται με τα Μέλη Η.ΒΙ.Π. για την υποβολή των Αιτήσεων Κάλυψης μέσω της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π.

Μετά τον προσδιορισμό της τελικής απόδοσης και του Επιτοκίου, οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι θα καθορίσουν το ύψος της Έκδοσης και στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθεί η κατανομή των Ομολογιών στους επενδυτές, ως εξής:

ποσοστό τουλάχιστον 30% των Ομολογιών της Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι τουλάχιστον 75.000 Ομολογίες σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη του ΚΟΔ, ήτοι έκδοση 250.000 Ομολογιών) θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών των Ιδιωτών Επενδυτών, και

ποσοστό έως και 70% των Ομολογιών της Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι, έως και 175.000 Ομολογίες σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη του ΚΟΔ, ήτοι έκδοση 250.000 Ομολογιών) θα κατανεμηθεί μεταξύ των Ειδικών Επενδυτών και των Ιδιωτών Επενδυτών.

Εφόσον έχουν ικανοποιηθεί οι εγγραφές των Ιδιωτών Επενδυτών για το 30% των Ομολογιών της Δημόσιας Προσφοράς, για τον τελικό προσδιορισμό του ποσοστού κατανομής ανά κατηγορία επενδυτών θα ληφθούν υπόψη: α) η ζήτηση από τους Ειδικούς Επενδυτές, β) η ζήτηση στο υπολειπόμενο του 30% τμήμα των Ιδιωτών Επενδυτών, γ) το πλήθος των Αιτήσεων Κάλυψης που αφορούν σε Ιδιώτες Επενδυτές, καθώς και δ) η ανάγκη δημιουργίας συνθηκών για την ομαλή διαπραγμάτευση των Ομολογιών στη δευτερογενή αγορά.

Δείτε εδώ την πλήρη ανακοίνωση – πρόσκληση προς το επενδυτικό κοινό της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ εδώ το Ενημερωτικό Δελτίο.