Δραματική μείωση του ταξιδιωτικού ισοζυγίου κατά 77,2% το 2020

culpa media
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το πλεόνασμα του ταξιδιωτικού ισοζυγίου της χώρας σημείωσε δραματική μείωση κατά 77,2% το 2020, έναντι του 2019.

Συγκεκριμένα, το 2020 το πλεόνασμα του ταξιδιωτικού ισοζυγίου ανήλθε στα 3.526 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 15.435 εκατ. ευρώ το 2019, σημειώνοντας μείωση κατά 77,2%. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη μεγαλύτερη μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων (κατά 13.860 εκατ. ευρώ ή 76,2%) από αυτή των ταξιδιωτικών πληρωμών (κατά 1.951 εκατ. ευρώ ή 71,1%).

Η μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά το 2020 έναντι του 2019 ήταν αποτέλεσμα της μείωσης της εισερχόμενης κίνησης μη κατοίκων ταξιδιωτών κατά 78,2%, καθώς και της μείωσης της μέσης δαπάνης ανά διανυκτέρευση κατά 10 ευρώ ή 12,4% (2020: 67 ευρώ, 2019: 77 ευρώ).

Αναλυτικότερα, αύξηση κατά 9,1% παρουσίασε η μέση δαπάνη ανά ταξίδι (2020: 583 ευρώ, 2019: 535 ευρώ), καθώς και η μέση διάρκεια παραμονής, η οποία αυξήθηκε κατά 24,6% και διαμορφώθηκε στις 9 διανυκτερεύσεις (2019: 7 διανυκτερεύσεις). Ο συνολικός αριθμός διανυκτερεύσεων το 2020 παρουσίασε μείωση κατά 72,9% και διαμορφώθηκε στις 64.173 χιλ. διανυκτερεύσεις (2019: 236.547 χιλ. διανυκτερεύσεις).

Στατιστικά στοιχεία – Τράπεζα της Ελλάδος

Ταξιδιωτικές εισπράξεις

Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατά το 2020 διαμορφώθηκαν στα 4.319 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 76,2% σε σύγκριση με το 2019. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη μείωση των εισπράξεων από τους κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 κατά 70,6%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 2.858 εκατ. ευρώ, και αναλογούν στο 66,2% του συνόλου των εισπράξεων, καθώς και στην πτώση των εισπράξεων από τους κατοίκους των χωρών εκτός της ΕΕ-27 κατά 81,7%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1.452 εκατ. ευρώ

Στατιστικά στοιχεία – Τράπεζα της Ελλάδος

Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 2.405 εκατ. ευρώ το 2020, παρουσιάζοντας μείωση κατά 68,9% έναντι του προηγουμένου έτους, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 453 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 77,3%.

Όσον αφορά τις χώρες μεγαλύτερης προέλευσης ταξιδιωτών, οι εισπράξεις από τη Γερμανία μειώθηκαν κατά 61,7% και διαμορφώθηκαν στα 1.134 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 66,3% και διαμορφώθηκαν στα 367 εκατ. ευρώ.

Από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, πτώση κατά 70,5% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 756 εκατ. ευρώ. Οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 92,8% και διαμορφώθηκαν στα 86 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Ρωσία μειώθηκαν κατά 96,7% και διαμορφώθηκαν στα 14 εκατ. ευρώ.

Εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση

Όπως προαναφέρθηκε, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση το 2020 μειώθηκε κατά 78,2% και διαμορφώθηκε στις 7.406 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 34.005 χιλ. ταξιδιωτών το 2019. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων μειώθηκε κατά 73,2%, ενώ αυτή μέσω οδικών σταθμών μειώθηκε κατά 83,8%.

Στη διαμόρφωση της ταξιδιωτικής κίνησης συνέβαλαν οι χώρες της ΕΕ-27, με ποσοστό συμμετοχής 66,0%, και οι χώρες εκτός της ΕΕ-27, με ποσοστό 33,6%. Το 2020, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 μειώθηκε κατά 73,6% σε σύγκριση με το 2019. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη μείωση κατά 68,9% της ταξιδιωτικής κίνησης από τις χώρες της ζώνης του ευρώ, η οποία διαμορφώθηκε στις 3.447 χιλ. ταξιδιώτες, καθώς και της ταξιδιωτικής κίνησης από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 80,7%, η οποία διαμορφώθηκε στις 1.442 χιλ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27 παρουσίασε πτώση κατά 80,6% και διαμορφώθηκε στις 2.485 χιλ. ταξιδιώτες.

Δείτε εδώ την πλήρη έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος