BriQ Properties: € 100,4 εκ. η αξία αποτίμησης των 28 ακινήτων της εταιρείας

Η BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. με ανακοίνωση της, ενημερώνει ότι η συνολική αξία των 28 ακινήτων του χαρτοφυλακίου της (Εταιρείας και θυγατρικών) αποτιμάται σε € 100,4 εκ. με βάση την Κατάσταση Επενδύσεων της Εταιρείας με ημερομηνία 31.12.2020. Κατά το 2020 η Εταιρεία δαπάνησε συνολικά € 41,1 εκ., ως ακολούθως:

  • Πραγματοποίησε 6 νέες αγορές ακινήτων ύψους € 10,0 εκ.
  • Επένδυσε € 3,7 εκ. για ανάπτυξη και ανακαίνιση ακινήτων του χαρτοφυλακίου της
  • Επένδυσε € 3,5 εκ. για την αγορά του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Plaza Hotel Skiathos M.A.E.
  • Επένδυσε € 23,9 εκ. για την αγορά του 80% του μετοχικού κεφαλαίου της Sarmed Warehouses A.E.

Η συνολική αξία αποτίμησης των ακινήτων και των συμμετοχών σε θυγατρικές ανήλθε σε € 102 εκ. την 31.12.2020 καταγράφοντας σημαντική αύξηση 70% σε σχέση με την αξία αποτίμησης της 31.12.2019 που περιλάμβανε 22 ακίνητα συνολικής αξίας € 60 εκ.

Να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της εταιρείας BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. στις 30η Ιουνίου 2020, η εταιρεία είχε στην κατοχή της 26 ακίνητα με συνολική επιφάνεια ακινήτων (τ.μ.) 63.883 και με εκμισθώσιμη επιφάνεια ακινήτων (τ.μ.) στα 59.394,20. Η σταθμισμένη μέση υπολειπόμενη διάρκεια μισθώσεων (έτη)  βρισκόταν στα 7,13 και το ποσοστό πληρότητας 97,8%. Τέλος η αξία αποτίμησης (σε €Μ) ανήρχετο στις 30η Ιουνίου 2020 στα €72  εκατ.