Alpha Bank: Ξεκίνησε η ΑΜΚ – Όλο το Χρονοδιάγραμμα της αύξησης

Η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών ξεκινά σήμερα 28/6 τη Συνδυασμένη Προσφορά στο Πλαίσιο της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου Ευρώ 0,8 δισ.

Η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. (η «Εταιρεία»), 100% μητρική εταιρεία της Alpha Bank Α.Ε., ανακοινώνει σήμερα την έναρξη της συνδυασμένης προσφοράς νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 εκάστη (οι «Νέες Μετοχές»), προκειμένου να αντληθούν ποσά ύψους Ευρώ 0,8 δισ.

Οι Νέες Μετοχές θα διατεθούν:

(α) στην Ελλάδα, σε επενδυτές λιανικής και σε ειδικούς επενδυτές στο πλαίσιο δημόσιας προσφοράς (η «Δημόσια Προσφορά») κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο (δ) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά́με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά́τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά (ο «Κανονισμός περί Ενημερωτικών Δελτίων»), των εφαρμοστέων διατάξεων του Ν. 4706/2020, και τις εκτελεστικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η «Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς»), και

(β) εκτός Ελλάδας, σε ειδικούς, σε θεσμικούς και σε άλλους επιλέξιμους επενδυτές (συμπεριλαμβανομένου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ»), μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών, βάσει μίας ή περισσότερων εξαιρέσεων από την υποχρέωση δημοσίευσης ή διασυνοριακής χρήσης ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με τον Κανονισμό περί Ενημερωτικών Δελτίων ή/και άλλες εφαρμοστέες εθνικές νομοθεσίες, συμπεριλαμβανομένου στις Ηνωμένες Πολιτείες σύμφωνα με τον Κανόνα 144Α (Rule 144A) (η «Ιδιωτική Τοποθέτηση» και από κοινού με τη Δημόσια Προσφορά «Συνδυασμένη Προσφορά»).

Η Δημόσια Προσφορά και η Ιδιωτική Τοποθέτηση θα διενεργηθούν παράλληλα και θα διαρκέσουν από την 28 Ιουνίου 2021 μέχρι και την 30 Ιουνίου 2021.

Οι Νέες Μετοχές κατανέμονται κατά προτεραιότητα στους υφισταμένους μέτοχους που συμμετέχουν στη Συνδυασμένη Προσφορά.

Το Χρονοδιάγραμμα της ΑΜΚ

Να θυμίσουμε ότι η «Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε.» την Παρασκευή 25.06.2021 έθεσε στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν κατά την 25.06.2021 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς το ενημερωτικό δελτίο το οποίο συντάχθηκε στην αγγλική γλώσσα και εμπεριέχει μετάφραση του Περιληπτικού Σημειώματος (Summary) στην ελληνική γλώσσα, αναφορικά με τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας εκάστης €0,30 και με ανώτατη τιμή διάθεσης €1,20 (η «Δημόσια Προσφορά»), που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων (εφεξής οι «Νέες Μετοχές») και για την εισαγωγή του συνόλου των Νέων Μετοχών στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς Αξιογράφων του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»),

Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της Αύξησης έχει ως εξής:

25.06.2021 Έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 25.06.2021 Δημοσίευση του εγκεκριμένου Ενημερωτικού Δελτίου στην ιστοσελίδα της Alpha Holdings, του Αναδόχου, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χ.Α.

25.06.2021 Δημοσίευση ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου στο ΗΔΤ και στην ιστοσελίδα του Εκδότη.

25.06.2021 Δημοσίευση της ανακοίνωσης για την πρόσκληση προς το επενδυτικό κοινό και την έναρξη της Δημόσιας Προσφοράς.

28.06.2021 Έναρξη της Δημόσιας Προσφοράς.

30.06.2021 Λήξη της Δημόσιας Προσφοράς.

01.07.2021 Δημοσίευση της ανακοίνωσης σχετικά με την τελική τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών στο ΗΔΤ του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα του Εκδότη.

06.07.2021 Δημοσίευση της αναλυτικής ανακοίνωσης σχετικά με την έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς στο ΗΔΤ του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα του Εκδότη.

09.07.2021 Έγκριση από την αρμόδια επιτροπή του Χ.Α. της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών.*

09.07.2021 Ανακοίνωση για την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο Η.Δ.Τ του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα του Εκδότη 13.07.2021 Έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών.

Σημειώνεται ότι το ως άνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση της Εταιρείας.

To Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή από την 25.06.2021 στην ιστοσελίδα: – της Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. – – της Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. (https://www.alphaholdings.gr/en/investorrelations/share-information/capital-increase)
– της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (https://www.athexgroup.gr/web/guest/companiesinformation-memorandum-informative-material )
– της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia)
– και της Alpha Bank (https://www.alpha.gr/el/idiotes/ependuseis/xrimatistiriakesupiresies/enimerotika-deltia)