ΟΑΕΔ: 1.002.261 εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Ιούλιο 2021

Business team standing against window with leader in front

Σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία του ΟΑΕΔ, το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων τον Ιούλιο του 2021, ανέρχεται σε 1.002.261 άτομα, έναντι 948.722 ατόμων τον Ιούνιο του 2021 (ποσοστιαία μεταβολή 5,64%) και έναντι 1.095.997 ατόμων τον Ιούλιο του 2020 (ποσοστιαία μεταβολή -8,55%).

Ειδικότερα το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων, με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Ιούλιο 2021, ανήλθε σε 972.981 άτομα. Από αυτά 567.244 (ποσοστό 58,30%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 405.737 (ποσοστό 41,70%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 323.321 (ποσοστό 33,23%) και οι γυναίκες ανέρχονται σε 649.660 (ποσοστό 66,77%).

Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Ιούλιο 2021, ανήλθε σε 29.280 άτομα. Οι άνδρες ανέρχονται σε 9.146 (ποσοστό 31,24%) και οι γυναίκες σε 20.134 (ποσοστό 68,76%).

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, για τον μήνα Ιούλιο 2021, (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 85.036 άτομα, από τα οποία οι 80.551 (ποσοστό 94,73%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 4.485 (ποσοστό 5,27%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων.

Περισσότερες οι γυναίκες άνεργοι

Οι άνδρες ανέρχονται σε 35.082 (ποσοστό 41,26%) και οι γυναίκες σε 49.954 (ποσοστό 58,74%). Από το σύνολο των επιδοτουμένων ανέργων 71.452 (ποσοστό 84,03%) είναι κοινοί, 1.822 (ποσοστό 2,14%) είναι οικοδόμοι, 4.485 (ποσοστό 5,27%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 1.085 (ποσοστό 1,28%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 6.158 (ποσοστό 7,24%) είναι εκπαιδευτικοί, και 34 (ποσοστό 0,04%) είναι λοιποί.

 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΙΟΥΝΙΟ 2021
 Ιούνιος 2021Ιούλιος 2021 ΜεταβολήΠοσοστιαία Μεταβολή
Σύνολο εγγεγραμμένων948.7221.002.26153.5395,64%
Σύνολο επιδοτούμενων ανέργων75.47485.0369.56212,67%

 

 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΙΟΥΛΙΟ 2020
 Ιούλιος 2020Ιούλιος 2021 ΜεταβολήΠοσοστιαία Μεταβολή
Σύνολο εγγεγραμμένων1.095.9971.002.261-93.736-8,55%
Σύνολο επιδοτούμενων ανέργων147.52485.036-62.488-42,36%