Νίκος Μπογονικολός: Δορυφόρους & blockchain στον τομέα κυκλικής οικονομίας από τις επιχειρήσεις στην πράξη

Με ιδιαίτερη επιτυχία έληξαν οι  εργασίες του συνεδρίου για την κυκλική οικονομία, που πραγματοποιήθηκε από την Palladian Conferences σε υβριδική μορφή, υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης και Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων (ΣΕΠΑΝ) και του Πράσινου Ταμείου.

Τις εργασίες άνοιξε ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Κωνσταντίνος Αραβώσης και ακολούθησαν δύο πάνελ συζήτησης για την κυκλική οικονομία και πράσινη ανάπτυξη και το δεύτερο για την κυκλική οικονομία και εφαρμογή από τις επιχειρήσεις στην πράξη.

Διακεκριμένοι επιστημονικοί, οικονομικοί και τεχνολογικοί παράγοντες, μίλησαν και τεκμηρίωσαν θέματα της αρμοδιότητάς τους που αφορούν στην κυκλική οικονομία και στην «πράσινη» ανάπτυξη τα οποία είναι περισσότερο επίκαιρα από ποτέ, τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Δρ. Νίκος Μπογονικολός: Το “Βockchain” μπορεί να δώσει ασφαλείς λύσεις κερδίζοντας χρόνο & κόστος

Αίσθηση προκάλεσε η τοποθέτηση του προέδρου του Ομίλου ΑΡΑΤΟΣ κ. Νίκου Μπογονικολού, ο οποίος περιέγραψε την εφαρμογή των δορυφορικών τεχνολογιών καθώς και του bockchain που μπορούν να εφαρμοστούν και να δώσουν ουσιαστικές  και ασφαλείς λύσεις κερδίζοντας χρόνο και κόστος. Ταυτόχρονα οι εφαρμογές που ασχολείται και προωθεί σε ιδιώτες και στην πολιτεία μπορούν να συμβάλλουν και στην πρόληψη, άρα το όφελος είναι διπλό. Χαρακτηριστικά ανέφερε την περίπτωση της χώρας του Πακιστάν που συνεργάζεται, όπου το τραπεζικό σύστημα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί δορυφορικά την πορεία των καλλιεργειών, γεγονός που του επιτρέπει να έχει εικόνα στην αγροτική παραγωγή και στην πιθανή δανειοδότησητων αγροτών.

Χρήσιμα συμπεράσματα

Η κυκλική οικονομία ενδυναμώνει την αειφορία και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και ανοίγει το δρόμο σε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες. Αυτό ενθαρρύνει την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων κυκλικής οικονομίας, τα οποία συμβάλουν στην καινοτομία.

Έτσι η υιοθέτηση νέων κυκλικών μοντέλων κρίνεται αναγκαία καθώς συμβάλλει στην επίτευξη των περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων της ΕΕ, υποστηρίζει την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη, οδηγεί στην καλύτερη χρήση των πρώτων υλών, των προϊόντων αλλά και στην ελαχιστοποίηση των αποβλήτων.