Κρι Κρι: Κέρδη €2,82 εκατ. στο α’ τρίμηνο του 2021

Εργοστάσιο Κρι Κρι στις Σέρρες / krikri.gr

H βιομηχανία γάλακτος ΚΡΙ-ΚΡΙ ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας για το α’ τρίμηνο 2021. Σύμφωνα με αυτά ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε €28,56 εκ. το 2021 έναντι €27,45 εκ. του αντίστοιχου τρίμηνου του 2020 αυξημένος κατά 4,0%.

Τα βασικά μεγέθη της κερδοφορίας

  • Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε €4,53 εκ. έναντι €4,48 εκ. το 2020.
  • Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €3,55 εκ., έναντι €3,55 εκ. το 2020.
  • τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους, ανήλθαν σε €2,82 εκ., έναντι €2,67 εκ. το 2020.

Στον κλάδο του παγωτού, όπου το α’ τρίμηνο δεν είναι αντιπροσωπευτικό των ετήσιων αποτελεσμάτων λόγω της μεγάλης εποχικότητας, οι πωλήσεις εμφανίζουν αύξηση σε €3,4 εκ. από €2,4 εκ. το 2020 [αύξηση 40%].

Στη φετινή σεζόν, η άρση των περιοριστικών μέτρων που λήφθηκαν ως επακόλουθο της πανδημίας σε συνδυασμό με την αναμενόμενη αύξηση των τουριστικών ροών από το εξωτερικό, δημιουργούν προσδοκίες για ισχυρή ανάκαμψη. Σε αυτό συνεπικουρούν και η επέκταση του δικτύου πωλήσεων με νέα σημεία μαζί με το λανσάρισμα νέων παγωτών.

Στην ελληνική αγορά γιαουρτιού, οι πωλήσεις της ΚΡΙ-ΚΡΙ εμφανίζουν μικρή μείωση -1,7%, αγγίζοντας τα €12,1 εκ. Η εξέλιξη αυτή εξηγείται, κυρίως, από την τρέχουσα κατάσταση στην εγχώρια αγορά, σε συνδυασμό με τα συγκρίσιμα περυσινά στοιχεία που είχαν επηρεαστεί θετικά από το lockdown του Μαρτίου 2020. Το μερίδιο αγοράς των γιαουρτιών ΚΡΙ-ΚΡΙ διαμορφώνεται πλέον, σε 16,0% (έναντι 15,9% το α’ τρίμηνο 2020), διατηρώντας τη 2η θέση της αγοράς [στοιχεία IRI σε αξία, Ιαν.-Μαρ. 2021].

Στις αγορές του εξωτερικού, οι πωλήσεις παρουσιάζουν ανάπτυξη, συνολικά, +7,3%. Η αξία των εξαγωγών γιαουρτιού ξεπέρασε τα €13 εκ, αγγίζοντας το 52% της δραστηριότητας των γαλακτοκομικών.