ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα €221εκατ. οι πωλήσεις το α΄ τρίμηνο 2021

Menidi Bridge / gekterna.com

Ο Όμιλος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ δημοσίευσε τα ενοποιημένα οικονομικά μεγέθη για το πρώτο τρίμηνο του 2021. Σύμφωνα με αυτά οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαμορφώθηκαν στα 221 εκατ. ευρώ, έναντι 254 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020, ενώ η λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένο EBITDA)1 διαμορφώθηκε στα 79,2 εκατ. ευρώ, έναντι 84,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Τα κέρδη προ φόρων, μετά και την ενσωμάτωση της πρόβλεψης για την αναγνώριση ζημίας στις Η.Π.Α. ύψους 98,5 εκατ. ευρώ, διαμορφώθηκαν σε μείον 92,7 εκατ. ευρώ, έναντι 12,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Τα κέρδη προ φόρων χωρίς την έκτακτη και μη επαναλαμβανόμενη ζημία στις Η.Π.Α., θα ανέρχονταν σε 5,8 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώνονται σε μείον 92,7 εκατ. ευρώ έναντι 10,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Τα κέρδη μετά από φόρους χωρίς την έκτακτη και μη επαναλαμβανόμενη ζημιά στις Η.Π.Α., θα ανέρχονταν σε 5,8 εκατ. ευρώ.

Τα καθαρά αποτελέσματα μετά την αφαίρεση των φόρων και των δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε μείον 40,9 εκατ. ευρώ τα οποία χωρίς την επιβάρυνση της έκτακτης και μη επαναλαμβανόμενης ζημίας, θα ανέρχονταν σε μείον 4,2 εκατ. ευρώ, έναντι μείον 1,57 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Αναλυτική πληροφόρηση αποτελεσμάτων για τους βασικούς λειτουργικούς τομείς δραστηριότητας του Ομίλου

Κατασκευές

Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 103,6 εκατ. ευρώ έναντι 138 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Η λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένο EBITDA)1 διαμορφώθηκε στα 4,1 εκατ. ευρώ έναντι 5,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Τα λειτουργικά κέρδη προ τόκων και φόρων (ΕΒΙΤ)1 διαμορφώθηκαν στα 1,5 εκατ. ευρώ έναντι 2,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Στον κατασκευαστικό τομέα, το υπογεγραμμένο κατασκευαστικό ανεκτέλεστο του Ομίλου την 31.03.2021 ανήλθε σε 1,7 δισ. ευρώ, διατηρώντας τις προοπτικές μίας υγιούς κατασκευαστικής δραστηριότητας την επόμενη περίοδο. Με τις υπογεγραμμένες και τις προς υπογραφή νέες συμβάσεις το ανεκτέλεστο αναμένεται να προσεγγίσει το επίπεδο των 3 δισ. ευρώ το επόμενο διάστημα.

Ηλεκτρισμός από ΑΠΕ

Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε  στα 78,3 εκατ. ευρώ, έναντι 76,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Η λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένο EBITDA)1 διαμορφώθηκε στα 60,7 εκατ. ευρώ έναντι 60,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Τα λειτουργικά κέρδη προ τόκων και φόρων (ΕΒΙΤ)1  διαμορφώθηκαν στα 44,3 εκατ. ευρώ έναντι 42,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχ περίοδο του 2020.

Τα κέρδη προ φόρων με την ενσωμάτωση της ζημίας στις Η.Π.Α. ύψους 98,5 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε σε μείον 76,8 εκατ. ευρώ, έναντι 23,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Σχετικά με τις πρωτοφανείς ακραίες καιρικές συνθήκες του Φεβρουαρίου 2021 στην Πολιτεία του Τέξας των ΗΠΑ και τις επιπτώσεις αυτών στις δραστηριότητες του Ομίλου, η Διοίκηση του Ομίλου κινήθηκε ταχύτατα από τις πρώτες στιγμές εμφάνισης του φυσικού φαινομένου, ενημερώνοντας διαρκώς και διεξοδικά  το  επενδυτικό  κοινό  για  τις  επιπτώσεις  και  το  εκτιμώμενο  ύψος  της  επιβάρυνσης  στα οικονομικά αποτελέσματα. Στο πλαίσιο αυτό, η Διοίκηση προχώρησε σε πρόβλεψη για την αναγνώριση λογιστικής ζημιάς σε επιβάρυνση των ενοποιημένων οικονομικών αποτελεσμάτων ύψους 98,5 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί στο αποτέλεσμα της αποεπένδυσης από τα τρία αιολικά πάρκα στο Τέξας των ΗΠΑ. Τονίζεται για μία ακόμη φορά ότι η ζημία από την αποεπένδυση από τα αιολικά πάρκα στο Τέξας είναι ένα μη επαναλαμβανόμενο γεγονός, οι επιπτώσεις του οποίου δεν έχουν καμία αναγωγή ούτε στην μητρική εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, αλλά ούτε στην TERNA ENERGY USA HOLDING GROUP στις ΗΠΑ.

Αξίζει να τονιστεί ότι η ανάπτυξη του Ομίλου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ συνεχίζεται κανονικά, με το επενδυτικό πρόγραμμα του να εξελίσσεται απρόσκοπτα και με εντατικούς ρυθμούς. Στόχος της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ παραμένει η συνολική εγκατεστημένη ισχύς της (αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκά πάρκα και συστήματα αποθήκευσης) να προσεγγίσει τα 3.000 MW μέσα στη επόμενη πενταετία.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ πρόσφατα έθεσε σε λειτουργία επιπλέον 30 MW αιολικών πάρκων στην Ελλάδα. Συνολικά, ο Όμιλος κατασκευάζει ή έχει έτοιμα προς κατασκευή περίπου 400 MW νέων αιολικών πάρκων σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ δρομολογεί, επίσης, ένα διευρυμένο πρόγραμμα επενδύσεων σε πλωτά φωτοβολταϊκά και πλωτά θαλάσσια αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος της τάξης των 1.800 MW.

Παραχωρήσεις

Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 27,8 εκατ. ευρώ έναντι 36,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Η λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένο EBITDA)1 διαμορφώθηκε στα 16,8 εκατ. ευρώ έναντι 23,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε μείον 2,5 εκατ. ευρώ έναντι μείον 2,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Ηλεκτρισμός από θερμική ενέργεια και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας

Ο Όμιλος έχει συμμετοχές στην ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ (50%) και στην ΗΡΩΝ ΙΙ (25%) για τις οποίες η ενσωμάτωση των στοιχείων στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις γίνεται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης.

Στον λειτουργικό τομέα της εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας, ο κύκλος εργασιών κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021 διαμορφώθηκε στα 11,9 εκατ. ευρώ έναντι 8,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Η λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένο EBITDA)1 κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021 διαμορφώθηκε σε μείον 0,2 εκατ. ευρώ έναντι 0,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Περαιτέρω οι Όμιλοι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ανακοίνωσαν στις 11.06.2021 τη συνεργασία τους για την από κοινού ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία του νέου υπερσύγχρονου Αεριοστροβιλικού Σταθμού Συνδυασμένου Κύκλου με καύσιμο το φυσικό αέριο, εγκατεστημένης μικτής ισχύος 877 MW, στη ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες επενδύσεις στην ελληνική αγορά ενέργειας, ύψους 375 εκατ. ευρώ, που θα δημιουργήσει περίπου 500 θέσεις εργασίας κατά τη διάρκεια της περιόδου κατασκευής και 100 κατά την περίοδο λειτουργίας.

Βασικά στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης Ομίλου την 31.03.2021

Το Καθαρό Χρέος του Ομίλου (χρηματικά διαθέσιμα μείον δανειακές υποχρεώσεις) διαμορφώθηκε την 31.03.2021 σε περίπου 1.347 εκατ. ευρώ, έναντι 1.317 εκατ. ευρώ την 31.12.2020.