ΔΕΗ: Έκδοση ομολογιών βιωσιμότητας €500 εκατ. – Εισαγωγή στο Χρηματιστήριο του Δουβλίνου

dei.gr /Ατμοηλεκτρικός Σταθμός Αγ. Δημητρίου

Ξεκινά σήμερα 8 Μαρτίου 2021 το roadshow της προσφοράς, για το ομόλογο βιωσιμότητας 500 εκατ. ευρώ της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού.

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ) ανακοινώνει “σήμερα την έκδοση ενός κοινού ομολογιακού δανείου, συνολικής ονομαστικής αξίας €500 εκατομμυρίων, χωρίς εξασφαλίσεις, που συνδέονται με στόχους βιωσιμότητας (sustainability-linked bonds) και λήγουν το 2026, με την επιφύλαξη των συνθηκών και της ζήτησης στην αγορά.

Εισαγωγή των Ομολογιών Βιωσιμότητας στο Χρηματιστήριο του Δουβλίνου

Τα έσοδα από την Προσφορά θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή  υφιστάμενου δανεισμού, για γενικούς εταιρικούς σκοπούς και για την πληρωμή των δαπανών και εξόδων της Προσφοράς. Δεν είναι δυνατό να διασφαλιστεί η πραγματοποίηση της Προσφοράς ούτε και το προαναφερθέν ύψος αυτής. Η ΔΕΗ σκοπεύει στην εισαγωγή των Ομολογιών Βιωσιμότητας στο Χρηματιστήριο του Δουβλίνου προς διαπραγμάτευση στη Διεθνή Χρηματιστηριακή Αγορά (Global Exchange Market) αυτού, ή σε κάποιον άλλο τόπο διαπραγμάτευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Συντονιστές & Διαχειριστές

Η  HSBC Continental Europe και η Goldman Sachs Bank Europe SE ενεργούν ως από κοινού Διεθνείς Συντονιστές και Κύριοι Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών, η Citigroup Global Markets Europe AG ενεργεί ως από κοινού Διεθνής Συντονιστής και Συνδιαχειριστής του Βιβλίου Προσφορών, και οι Alpha Bank Α.Ε., Ambrosia Capital Limited, AXIA Ventures Group Limited, Credit Suisse Securities, Sociedad de Valores, S.A., Eurobank Α.Ε., J.P. Morgan AG, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ενεργούν ως από κοινού Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών σε σχέση με την Προσφορά. Η HSBC Continental Europe επίσης ενεργεί ως Σύμβουλος Διάρθρωσης για Ομολογίες Βιωσιμότητας  (Sustainability-Linked Bond Structuring Advisor)”.

Το επιτόκιο του sustainability-linked bonds προβλέπεται να κυμανθεί γύρω στο 4%. Σύμφωνα με την διεθνή πρακτική, αυτού του είδους τα ομόλογα, συνδέονται άμεσα με περιβαλλοντολογικούς στόχους. Σε περίπτωση που υπάρχει παρέκκλιση των στόχων τότε αυξάνονται τα επιτόκια.

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση της ΔΕΗ