Costamare: 6,7 φορές υπερκαλύφθηκε η έκδοση του ομολόγου – Στο 2,7% το επιτόκιο

costamare.com
Έντονο ήταν το ενδιαφέρον των επενδυτών για την ομολογιακή έκδοση ύψους €100 εκατ. της CostaMare, όπου υπερκαλύφτηκε η  έκδοση πάνω από έξι φορές με την εταιρία να αντλεί κεφάλαια ύψους € 100 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 2,7%.

Η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ», η «ALPHA BANK Α.Ε.» και η «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.», ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου και την εισαγωγή των Ομολογιών εκδόσεως της εταιρείας «COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC» , με την εγγύηση της εταιρείας «COSTAMARE INC.», προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 21.05.2021, ανακοινώνουν, ότι διατέθηκαν συνολικά 100.000 άυλες κοινές ανώνυμες ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη  με αποτέλεσμα την άντληση κεφαλαίων ύψους €100 εκατ.

Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε € 665,17 εκατ., σημειώνοντας υπερκάλυψη της Έκδοσης κατά 6,7 φορές.

Η τιμή διάθεσης των Ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι €1.000 ανά Ομολογία.

Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 2,70% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 2,70% ετησίως.

Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής:

α) 71.000 Ομολογίες (71% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές και

β) 29.000 Ομολογίες (29% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές.