ΑΣΔΑ: 1η Νοεμβρίου το Συνέδριο με θέμα την Έρευνα & Καινοτομία στο πλαίσιο Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας

Ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ) διοργανώνει την Τετάρτη 1 Νοεμβρίου, Συνέδριο για τους τρόπους εφαρμογής της έρευνας και καινοτομίας στο πλαίσιο ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας. 

Το θέμα του συνεδρίου είναι: «Εφαρμογή της έρευνας και της καινοτομίας στο πλαίσιο ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας μέσω ενός οργανωμένου περιβάλλοντος διασύνδεσης» και θα διεξαχθεί στο Πολιτιστικό – Συνεδριακό Κέντρο του Δημαρχιακού Μεγάρου Περιστερίου (δίπλα στο Σταθμό Μετρό Περιστέρι).

Το συνέδριο υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου «e-inno-HUB Δυτικής Αθήνας». Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: https://innohubwestathens.gr.

Πρόγραμμα Συνεδρίου

09:00 – 9:30: Προσέλευση – Εγγραφή

9:30 – 9:50: Έναρξη – Παρουσίαση Ομιλητών – Χαιρετισμοί

9:50 – 10.00: Χαιρετισμός Προέδρου ΑΣΔΑ και Δημάρχου Περιστερίου

10.00 – 10:20: Το έργο “e-Inno-Hub Δυτικής Αθήνας”. Πλαίσιο, σκοπός, στόχος, παραδοτέα, αξιοποίηση. Η συμβολή του στην επιχειρηματική εξωστρέφεια σε Ευρώπη και διεθνώς.

Εισηγητής: Χρήστος Τσιλίκης, Ειδικός Εμπειρογνώμονας, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Συνεργάτης ΜΑΣΤΕΡ Α.Ε.

Συνεδριακή Ενότητα Α:

Από την διαθέσιμη γνώση και την επιστημονική έρευνα στην εφαρμογή της καινοτομίας

10:20 – 10:40: «Η Γνώση και η έρευνα για την προαγωγή της καινοτομίας στην οικονομία και την κοινωνία. Ο ρόλος και οι δυνατότητες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

Εισηγητής: Δρ. Νίκος Τσότσολας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων – Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

10:40– 11:00: «4η Βιομηχανική Επανάσταση – ο ρόλος της βιοτεχνολογίας. Με το βλέμμα στραμμένο στις Ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές»

Εισηγητής: Δρ. Νικόλαος Λάμπρου, Καθηγητής Ενζυμικής Τεχνολογίας, Τμήμα Βιοτεχνολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Συνιδρυτής & CR&DO του Τεχνοβλαστού Enzyceuticals.

11:20 – 11:40: «Η γνώση είναι δύναμη και η εφαρμοσμένη γνώση αποτέλεσμα. Για γρήγορη επιτυχία και βιώσιμη ανάπτυξη»

Εισηγητής: Γιώργος Βλάχος, π. Γενικός Διευθυντής Ομίλου Εταιρειών ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ.

11:40 – 12:00: «Η κουλτούρα και τα αντανακλαστικά του πλαισίου ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση) ξεκινά από τα πρώτα επιχειρηματικά βήματα. Για μια αποτελεσματική υιοθέτηση και εφαρμογή»

Εισηγητής: Γιάννης Έξαρχος, Founder & CEO JE Consulting Group

12:00 – 12:20: «Το ταξίδι μιας νεοφυούς επιχείρησης – από την ιδέα στην ανταγωνιστική επιχείρηση»

Εισηγητής: Άγγελος Σπυράτος – CEO Yolt Labs

12.20 – 12:40: Βράβευση ομάδων που συμμετείχαν στις δράσεις του “e-Inno-Hub Δυτικής Αθήνας»

  • Βραβείο καλύτερων προοπτικών μεγέθυνσης (scalability)
  • Βραβείο καινοτόμας προσέγγισης (innovation)
  • Βραβείο βελτίωσης της καθημερινής ζωής του πολίτη – δημότη (social impact)

12:40 – 13:00: Διάλειμμα – καφές

Συνεδριακή Ενότητα Β:

Ένα οικοσύστημα πρωτοβουλιών, ομίλων και ομάδων που υποστηρίζει τεχνολογία, ανάπτυξη και χρηματοδότηση

13:00 – 13:20: «Ο Σύνδεσμος Επενδυτών και Διαδικτύου και η διαμόρφωση επενδυτικής κουλτούρας των νέων»

Εισηγητής: Μπάμπης Εγγλέζος, Πρόεδρος ΔΣ Συνδέσμου Επενδυτών και Διαδικτύου

13:20 – 13:40: «Οι ανάγκες της Μπλε Οικονομίας για καινοτομία και ανάπτυξη»

Εισηγητής: Μιχάλης Ιακωβίδης, Ιδρυτής της Cymothoe Initiative

13:40 – 14:00: «Η Τεχνητή Νοημοσύνη δίνει το ρυθμό σε τεχνολογία και επενδύσεις. Προοπτικές και προκλήσεις»

Εισηγητής: Θάνος Μαρκαντώνης, Αντιπρόεδρος Ομίλου Τεχνητής Νοημοσύνης (AI Catalyst)

14:00 – 14:20: «Η δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας (Coopetitive Open Innovation Networks – COINs) ως εργαλείου ανθεκτικότητας και ανάπτυξης ΜμΕ”»

Εισηγητής: Σύρος Κοσκοβόλης, Υπεύθυνος Σχεδιασμού και Υλοποίησης Εθνικών & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Ε.Ε.Α. (Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών).

14:20 – 15:00: Διάλειμμα- Ελαφρύ γεύμα – Συζήτηση

15:00 – 15:40: Στρογγυλό Τραπέζι

Εμπειρίες από την υλοποίηση του έργου, αξιοποίηση – Η συμβολή του έργου στην ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης

Χρήστος Τσιλίκης, Ειδικός Εμπειρογνώμονας, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Συνεργάτης ΜΑΣΤΕΡ Α.Ε.

Παντελής Λάμπρου, Ειδικός Εμπειρογνώμονας, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Δ/νων Σύμβουλος Εταιρείας P&I

Χρήστος Κουπελίδης, Επικοινωνιακός Σύμβουλος, Στέλεχος Εταιρείας P&I

Δημήτρης Καραϊσκάκης, Co-founder, MetaDigi – IT & Communication Services, Σύμβουλος ICT

Θάνος Μαρκαντώνης, Αντιπρόεδρος Ομίλου Τεχνητής Νοημοσύνης (AI Catalyst)

Συντονιστής: Σπύρος Καζιάνης – Εμπειρογνώμονας Πληροφορικής ΜΑΣΤΕΡ ΑΕ.

15:40 – 16:00: Ερωτήσεις Λήξη Εργασιών

Όσοι επιθυμούν μπορούν να παρακολουθήσουν το συνέδριο εξ αποστάσεως στο σύνδεσμο: