Alpha Trust: Κέρδη €2,39 εκατ. στο α’ εξάμηνο του 2021

Η ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. δημοσιοποίησε τα αποτέλεσμα του α΄ εξαμήνου 2021. Σύμφωνα με αυτά, το α΄ εξάμηνο του 2021 εμφάνισε καθαρά κέρδη 2,39 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών -2,57 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020, βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.).

Συγκεκριμένα  τα βασικά μεγέθη της Εταιρίας για το α΄ εξάμηνο του 2021 διαμορφώθηκαν ως εξής:

Τα ακαθάριστα έσοδα της Εταιρίας, ανήλθαν σε €3,45 εκατ., έναντι ζημιών €-2,28 εκατ., της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Πηγή προέλευσης των ακαθάριστων εσόδων αποτελούν κατά βάση τα κέρδη από αποτίμηση χρεογράφων σε εύλογες αξίες με βάση
τα Δ.Π.Χ.Α. και τα κέρδη από αγοραπωλησίες.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €2,40 εκατ. έναντι ζημιών €-2,56 εκατ. της
αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε €2,39 για το α΄ εξάμηνο του 2021, έναντι ζημιών €-3,57 εκατ. για το α΄ εξάμηνο του 2020.

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της Εταιρίας την 30η Ιουνίου 2021, ανέρχονταν
συνολικά σε €958,07 χιλ.

Για την περίοδο από 01/01/2021 έως 30/06/2021 το χαρτοφυλάκιο της Εταιρίας
σημείωσε άνοδο 18,82% με την εσωτερική αξία του χαρτοφυλακίου (Ν.Α.V.) να
ανέρχεται σε €14,38 εκατ. ή €35,86 ανά μετοχή στις 30/06/2021. Στο τέλος του α΄ εξαμήνου του 2021 το χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας ήταν επενδεδυμένο στο σύνολό του στην Ελλάδα, με ποσοστό 89,84% σε εισηγμένες μετοχές στο Χ.Α. και τοποθετήσεις σε ομόλογα κατά 1,96%.

Οι πέντε μεγαλύτερες μετοχικές συμμετοχές της Εταιρίας, κατά τη λήξη του εξαμήνου, ήταν στις εταιρίες: QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε., ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε, ΤΙΤΑΝ Α.Ε.,ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε.

H μετοχή της ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., διαπραγματευόταν στο Χρηματιστήριο Αθηνών με σημαντική έκπτωση (discount) -24,88% στις 28/07/2021, με την τιμή κλεισίματος να ανέρχεται σε €27,60.

Τα βασικά χρηματοοικονομικά μεγέθη της Εταιρίας και οι βασικοί δείκτες
περιλαμβάνονται στους ακόλουθους πίνακες:

Αποτελέσματα χρήσης (ποσά σε χιλ.)1/1-30/6/20211/1-30/6/2020
Ακαθάριστα έσοδα διαχείρισης χαρτοφυλακίου€ 3.448€ 2.285
Μικτά κέρδη / ζημιές€ 2.545€ 2.411
Κέρδη/Ζημίες προ φόρων (ΕΒΤ)€ 2.400€ 2.562
 Κέρδη/Ζημιές μετά από φόρους (Net profit after tax)€ 2.393€ 2.567
Βασικοί δείκτες30/6/202130/6/2020
Εσωτερική Λογιστική Αξία (N.A.V.)€ 14,38 εκ€ 9,55 εκ
 Εσωτερική Λογιστική Αξία (N.A.V.) ανά μετοχή€ 35,86€ 23,81
Κεφάλαια υπό Διαχείριση€ 15,89 εκ.€ 9,73 εκ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στη συνεδρίαση της 29/07/2021, αποφάσισε τη
διανομή 200,57 χιλ. ευρώ ή 0,509 ευρώ ανά μετοχή, ως προμέρισμα για τη χρήση 2021.

Η ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., που αποτελεί τη μοναδική πλέον εισηγμένη
Εταιρία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου στο Χρηματιστήριο Αθηνών, παραμένοντας πιστή στην επενδυτική της στρατηγική, συνεχίζει να εκμεταλλεύεται τις επενδυτικές
ευκαιρίες που παρουσιάζονται και προσφέρει στους μετόχους της κεφαλαιακή
υπεραξία αλλά και εισόδημα από τη διανομή μερισμάτων.