Τα σενάρια της Alpha Bank για την ελληνική οικονομία

culpanews team

H Διεύθυνση Οικονομικών της Alpha Bank στο πλαίσιο των προβλέψεών της εκτιμά ότι η ελληνική
οικονομία θα επηρεαστεί από την πανδημία.

Το βασικό σενάριο προβλέπει ένα αρνητικό σοκ σχήματος «V», που επηρεάζει κυρίως το δεύτερο τρίμηνο του 2020, υποθέτοντας πως η πανδημία υποχωρεί και επιτρέπει μια σταδιακή εξομάλυνση της εξωτερικής ζήτησης, κατά τη διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου του 2020. Στο τέλος του 2021 το ΑΕΠ αναμένεται να υποχωρήσει κατά 1,1% σε σχέση με το τέλος του 2019 βάσει του παραπάνω σεναρίου.
Σε ένα ευνοϊκό σενάριο η πορεία της πανδημίας είναι μικρότερη από ό,τι αρχικά αναμενόταν. Θεωρείται πως η οικονομία θα ανακάμψει πλήρως και θα επιστρέψει σύντομα στην ανοδική πορεία της προς την κανονικότητα, µετά από ένα μικρότερου μεγέθους προσωρινό σοκ που συνδέεται µε τα µέτρα απαγόρευσης (lockdown), Το ποσοστό ανεργίας Στο παραπάνω σενάριο το ΑΕΠ υποχωρεί κατά 2% φέτος.
Το δυσμενές σενάριο παρουσιάζει ένα αρνητικό σοκ σχήματος «L» στην εγχώρια οικονομική δραστηριότητα, προβλέποντας απότομη πτώση το 2020 και περιορίζοντας τη δυναμική της ανάκαμψης μεσοπρόθεσμα. Το ΑΕΠ, υπό το παραπάνω σενάριο, υποχωρεί φέτος κατά 8,5%, ενώ μεσοπρόθεσμα προβλέπεται στασιμότητα στην εγχώρια οικονομική δραστηριότητα.