Σε ύφεση 0,9% το πρώτο τρίμηνο η Ελληνική οικονομία

Γράφει ο Οικονομικός
Μία πρώτη εικόνα των οικονομικών πιέσεων που θα γνωρίσει φέτος η χώρα μας αποτυπώνονται στα στοιχεία 1ου  τριμήνου 2020 της ΕΛΣΤΑΤ, τα οποία καταγράφουν ύφεση 1,6% σε τριμηνιαία βάση και 0,9% σε ετήσια, ενώ η ζημία στην οικονομία ανέρχεται στα 776 εκατ. Μεγάλη πτώση σημειώνουν και επενδύσεις στο 6,4%. Οι δημόσιες καταναλωτικές δαπάνες φαίνεται να μην αγγίχτηκαν στην παρούσα φάση.
Το ΑΕΠ, από τα 48,515 δισ. ευρώ το 4ο  τρίμηνο του 2019, παρουσίασε μια μικρή μείωση στα 47,739 δισ. ευρώ το 1ο  τρίμηνο του έτους. Τα παραπάνω στοιχεία δεν φαίνεται να είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά όσον αφορά το δεύτερο τρίμηνο του έτους. Το 1Ο  τρίμηνο ενσωματώνει lockdown μόλις μισού μήνα, καθώς το πρώτο δίμηνο του έτους, η ελληνική οικονομία δεν είχε επηρεαστεί άμεσα από τον κορωνοϊό και το σταδιακό κλείσιμο των δραστηριοτήτων ξεκίνησε στις 12 Μαρτίου.
Η ΕΛΣΤΑΤ σημειώνει πως «τα στοιχεία για το 1ο τρίμηνο 2020 αντανακλούν τις επιπτώσεις στο ΑΕΠ της πανδημίας COVID-19 κυρίως από τα μέσα Μαρτίου 2020 και έπειτα, όταν τέθηκαν σε ισχύ τα περιοριστικά μέτρα. Για την κατάρτιση των προσωρινών εκτιμήσεων χρησιμοποιήθηκαν όλες οι συνήθεις πηγές δεδομένων, καθώς και η ίδια μεθοδολογία εκτίμησης με τα προηγούμενα τρίμηνα». Εξηγεί πως  τα στοιχεία  αναμένεται να αναθεωρηθούν, όταν καταρτιστούν και ανακοινωθούν τα προσωρινά στοιχεία για το 2ο τρίμηνο 2020 με βάση επικαιροποιημένα πρωτογενή στοιχεία που θα έχουν καταστεί διαθέσιμα (π.χ. τριμηνιαίοι μη χρηματοοικονομικοί λογαριασμοί Γενικής Κυβέρνησης, βραχυχρόνιοι δείκτες, στοιχεία απασχόλησης ,…)

Αναλυτικά, οι μεταβολές των κυριότερων μακροοικονομικών μεγεθών σε όρους όγκου με εποχική διόρθωση έχουν ως εξής:
Τριμηνιαίες μεταβολές:
– Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη μειώθηκε κατά 0,4% σε σχέση με το 4o τρίμηνο του 2019.
– Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου μειώθηκαν κατά 8,4% σε σχέση με το 4o τρίμηνο του 2019.
– Oι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 0,1% σε σχέση με το 4o τρίμηνο του 2019. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 2,7%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 2,3%.
– Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 5,4% σε σχέση με το 4o τρίμηνο του 2019. Οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 8,3%, ενώ οι εισαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 8,0%.
Ετήσιες μεταβολές
– Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε αύξηση κατά 0,1% σε σχέση με το 1o τρίμηνο του 2019.
– Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου μειώθηκαν κατά 6,4% σε σχέση με το 1o τρίμηνο του 2019.
– Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 2,5% σε σχέση με το 1o τρίμηνο του 2019. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 4,7%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 0,01%.
– Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 0,2% σε σχέση με το 1o τρίμηνο του 2019. Οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 0,2% και οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 0,3%.

Σε ετήσια βάση το εύρος της ύφεσης όπως υπολογίζεται από το ΥΠΟΙΚ, φαίνεται να κυμανθεί μεταξύ 5% – 8%, μετά τα  μέτρα στήριξης. Οι πιο έντονοι τριγμοί θα γίνουν ιδιαίτερα αντιληπτοί το 2ο  τρίμηνο. Χωρίς τα μέτρα στήριξης η ύφεση είναι πάνω από 10% σύμφωνα με την Κομισιόν η οποία εκτιμά μάλιστα πως κάποιες από τις ελληνικές περιφέρειες θα δέχονταν (αν δεν υπήρχαν τα μέτρα) πλήγμα σημαντικά υψηλότερο του 20%.