Πρώτη φορά αρνητικό επιτόκιο -0,26% σε δημοπρασία 12μηνών εντόκων

Με αρνητικό επιτόκιο άντλησε σήμερα 812,5 εκατ. ευρώ ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, κατά την δημοπρασία εντόκων γραμματίων 52 εβδομάδων, για την αναχρηματοδότηση προηγούμενου χρέους.

Η απόδοση διαμορφώθηκε στο -0,26%. Συνολικά υποβλήθηκαν προσφορές ύψους 1,49 δισ. ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,38 φορές, ενώ στην ανακοίνωση του ΟΔΔΗΧ, σημειώνεται πως το ποσό περιλαμβάνει μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατ. ευρώ.

Αξίζει να αναφέρουμε πως κατά την δημοπρασία που είχε διενεργηθεί τον Σεπτέμβριο του 2020, το ελληνικό Δημόσιο είχε δανειστεί με μηδενικό επιτόκιο. Ο συντελεστής κάλυψης ανήλθε στο 2,38 από 2,61 στην προηγούμενη αντίστοιχη έκδοση.

Το σημερινό αρνητικό επιτόκιο -0,26% των εντόκων γραμματίων διάρκειας 52 εβδομάδων, έρχεται σαν συνέχεια τον ήδη πτωτικών επιτοκίων του Σεπτέμβριου, οπότε είχε υποχωρήσει στο 0%, έναντι της τελευταίας αντίστοιχης δημοπρασίας του Ιουνίου που βρισκόταν στο 0,25%.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2020, στις 12μ.μ. Να σημειώσουμε  ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.