Η ΕΚΤ θα αποδέχεται ως ενέχυρο ελληνικά ομόλογα

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε σήμερα  (7.4.2020), ότι αποδέχεται πλέον τα ομόλογα ως ενέχυρο σε πιστωτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος.
Συγκεκριμένα όπως αναφέρει η ανακοίνωση που εξέδωσε, το πακέτο περιλαμβάνει και waiver για τα ελληνικά χρεόγραφα, τα οποία θα είναι πλέον αποδεκτά ως ενέχυρα στο σύνολό τους. Αυτό με απλά λόγια σημαίνει ότι μπορεί  να μειώσει το κόστος του χρήματος και να δώσει πρόσβαση σε ρευστότητα, η οποία μέχρι σήμερα δεν ήταν διαθέσιμη για τη χώρα μας. Η απόφαση αυτή έρχεται μετά την ανακοίνωση για το έκτακτο QE ύψους 750 δισ. ευρώ, στο οποίο συμμετέχει και η Ελλάδα. Να υπενθυμίσουμε ότι από το 2018 τα ελληνικά ομόλογα δεν γίνονταν αποδεκτά ως
Η ΕΚΤ υιοθετεί μια δέσμη μέτρων ώστε να βοηθήσει τα κράτη μέλη της ευρωζώνης να αντιμετωπίσουν με όσο το δυνατόν καλύτερο τρόπο την πανδημία του κορονοϊού.
Τρία είναι τα κύρια

στοιχεία του έκτακτου πακέτου μέτρων σύμφωνα με την ΕΚΤ:

1Ο το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε μια σειρά μέτρων για τα ενέχυρα ώστε να διευκολύνει την αύξηση της τραπεζικής χρηματοδότησης για την παροχή δανείων σε εταιρείες και νοικοκυριά.
2ΟΥιοθέτησε ένα waiver (εξαίρεση) για το σύνολο του χρέους του ελληνικού δημοσίου όσον αφορά τα κριτήρια για τη χαμηλότερη δυνατή πιστοληπτική ικανότητα των χρεογράφων που μπορούν να γίνουν αποδεκτά ως ενέχυρα.
3ο Αποφάσισε να αυξήσει προσωρινά τα επίπεδα ανοχής ρίσκου στο ευρωσύστημα μέσω μιας γενικής μείωσης του haircut στα ενέχυρα κατά 20%.