Άνοδος κατά 9 θέσεις της Ελλάδας στην Διεθνή Κατάταξη Ανταγωνιστικότητας

culpanews team

Σύμφωνα με το Institute for Management Development (IMD) της Ελβετίας, σημαντική άνοδο παρουσίασε η ανταγωνιστική θέση της Ελλάδας κατά το 2020. Συγκεκριμένα βρίσκεται εφέτος στην 49η θέση μεταξύ 63 οικονομιών, από την 58η την οποία κατείχε την περσινή χρονιά, δηλαδή το 2019 σημειώνοντας βελτίωση κατά εννέα (9) θέσεις.
Η Ελλάδα βελτίωσε τη θέση της στη διεθνή κατάταξη ανταγωνιστικότητας, επιτυγχάνοντας σημαντικές βελτιώσεις στους επιμέρους δείκτες:
• Στην κατηγορία των δεικτών της «Οικονομικής Αποδοτικότητας», η χώρα μας βρίσκεται στην πεντηκοστή θέση (55η) για το 2020, βελτιώνοντας την κατάταξή της κατά πέντε (5) θέσεις αφού πέρυσι βρισκόταν στην 60ή θέση, μεταξύ των 63 οικονομιών της κατάταξης.
• Στην κατηγορία των δεικτών της «Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας», η Ελλάδα βρίσκεται εφέτος στην 52η θέση, εμφανίζοντας άνοδο οκτώ (8) θέσεων σε σχέση με την 60ή θέση στην οποία βρισκόταν κατά την περυσινή χρονιά.
• Στην κατηγορία των δεικτών της «Επιχειρηματικής Αποτελεσματικότητας», καταγράφεται βελτίωση της Ελλάδας κατά επτά (7) θέσεις, σε σχέση με την περυσινή κατάταξη, καταλαμβάνοντας της 51η θέση το 2020, έναντι της 58ης θέσης την προηγούμενη χρονιά, και, τέλος,
• Στην κατηγορία των «Υποδομών» σημειώνεται επίσης βελτίωση της κατάταξης της χώρας μας κατά δύο θέσεις: συγκεκριμένα από την 41η θέση του 2019, η χώρα μας για το 2019 κατατάσσεται στην 39η θέση, ανακόπτοντας την πτωτική πορεία των προηγούμενων ετών.
Οι τρεις δείκτες που παρουσίασαν σημαντική βελτίωση και αποτελούν «δυνατά σημεία» για τη χώρα είναι:
• Η «Προσαρμοστικότητα της κυβερνητικής πολιτικής»
• Η «Διαφάνεια», και,
• Η απουσία «Κινδύνου πολιτικής αστάθειας».

Αντίθετα, οι τρεις δείκτες οι οποίοι αποτελούν προβλήματα στην περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας είναι:
• Η «Αύξηση του πληθυσμού», δηλαδή το σημαντικό δημογραφικό πρόβλημα.
• Η υποχώρηση της αξίας των εξαγωγών κατά το 2019, και,
• Η διαθεσιμότητα «Εξειδικευμένου Προσωπικού», υποχώρηση η οποία ερμηνεύεται εν μέρει από τον υψηλό δείκτη «Brain Drain».