Εθνική Τράπεζα: Ολοκληρώθηκε η πώληση μη εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων

Η Εθνική Τράπεζα (ΕΤΕ), με ανακοίνωση της ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την ολοκλήρωση της πώλησης χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων με εμπράγματες και λοιπές εξασφαλίσεις, ύψους 1,6 δισ. ευρώ σε όρους ανεξόφλητου κεφαλαίου προς την Επενδυτική Εταιρεία Bain Capital Credit (“Bain Capital”).

Ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος, ενήργησε η Morgan Stanley & Co. International plc, οι δικηγορικές εταιρείες Karatzas & Partners και Milbank LLP ως επίκουροι νομικοί σύμβουλοι και η εταιρεία Deloitte Ελλάδος ως σύμβουλος πώλησης και λογιστικών θεμάτων για την ΕΤΕ.