Σταδιακά & σταθερά οικοδομείται η μετά-κορωνοϊό εποχή στην ελληνική οικονομία

Photo Pixabay

Η Ελλάδα με σταθέρα βήματα και σχέδιο έχει αντιμετωπίσει τις οξείες επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης στην οικονομία και την κοινωνία κατά τον καλυτερο δυνατό τρόπο. Αυτό ήδη αναγνωρίζεται από εταίρους, θεσμούς, αγορές, οίκους αξιολόγησης και επενδυτές. Παράλληλα, η χώρα μας οικοδομεί σταδιακά και με πρόγραμμα την μετά-κορωνοϊό εποχή, πιάνοντας το «νήμα» από το σημείο, που το αφήσε τον Φεβρουάριο του 2020. Στο πλαίσιο αυτό, αξιοποίησε με επιτυχία την δημοσιονομική ευελιξία, που ισχύει για όλα τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη, με υπευθυνότητα, ώστε να μην οδηγηθεί την επόμενη μέρα σε δημοσιονομικό εκτροχιασμό.

Εφάρμοσε την δημοσιονομική πολιτική με ορθολογισμό, προς την κατεύθυνση της στοχευμένης μείωσης φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Πολιτική η οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει, σε συμφωνία με τους θεσμούς:

Μειώσεις φόρων, όπως είναι, από το 2019

  • Η μείωση του ΕΝΦΙΑ.
  • Η μείωση του εισαγωγικού φορολογικού συντελεστή στα φυσικά πρόσωπα.
  • Η μείωση του φορολογικού συντελεστή κερδών για τις επιχειρήσεις.
  • Η μείωση του φορολογικού συντελεστή για τα μερίσματα.
  • Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών.

Πρόσφατες πρόσθετες μειώσεις

  • Η περαιτέρω μείωση του φορολογικού συντελεστή κερδών για τις επιχειρήσεις.
  • Η μείωση της προκαταβολής φόρου για φυσικά και νομικά πρόσωπα.
  • Η αναστολή καταβολής ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στον ιδιωτικό τομέα.
  • Περαιτέρω μείωση φόρων και ασφαλιστικών εισφορών μόλις βρεθεί επιπλέον δημοσιονομικός χώρος το προσεχές χρονικό διάστημα.

Άντλησε με επιτυχία και με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, πόρους από τις αγορές, και διατήρησε τα ταμειακά διαθέσιμα της χώρας σε ασφαλές επίπεδο. Το τελευταίο διάστημα, το Ελληνικό Δημόσιο άντλησε 3 δισ. ευρώ, μέσω της έκδοσης 5ετούς ομολόγου, με νέο ιστορικό χαμηλό επιτόκιο έκδοσης, ανεξαρτήτως διάρκειας και αποπληρώσαμε, πρόωρα, και το μεγαλύτερο τμήμα του δανείου από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Θεσμοί, οίκοι πιστοληπτικής αξιολόγησης, αγορές και επενδυτές αναγνωρίζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ελληνικού χρέους, που κατά το μεγαλύτερο μέρος του, διακρατείται από τον επίσημο τομέα, έχει μεγάλη μέση ωρίμανση, χαμηλά – ως επί το πλείστον, σταθερά – επιτόκια και χαμηλό ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης.

Παράλληλα, συνεχίζει η Κύβέρνηση, να προωθεί τις απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις και να εκτελεί το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίησης δημόσιας περιουσίας, υλοποιόντας διαρθρωτικές αλλαγές, όπως επιβεβαιώνει και η τελευταία Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε κομβικής σημασίας τομείς, όπως είναι η εκπαίδευση, η υγεία, η ψηφιακή μετάβαση κ.ά.

Στο οικονομικό και ιδιαίτερα στο τραπεζικό επίπεδο μειώθηκαν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, με το επιτυχημένο πρόγραμμα «Ηρακλής», το οποίο και επεκτείνεται, καθώς και με την υλοποίηση του νέου νομοθετικού πλαισίου για τη ρύθμιση οφειλών και την παροχή 2ης ευκαιρίας.

Τέλος, η προσπαθεια της Κυβέρνησης είναι να αξιοποιήσει κατά τον βέλτιστο τρόπο, τους σημαντικούς πόρους του ευρωπαϊκού εργαλείου “Next Generation EU”, του νέου Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης για την Προγραμματική Περίοδο 2021 – 2027, των τομεακών και περιφερειακών επιχειρησιακών του προγραμμάτων, καθώς και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.