Πράσινο φως από όλα τα κράτη μέλη για το σχέδιο ανάκαμψης της ΕΕ

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έλαβε τις επίσημες κοινοποιήσεις σχετικά με την έγκριση της απόφασης περί ιδίων πόρων και από τα 27 κράτη μέλη. Με την ολοκλήρωση των εθνικών επικυρώσεων, η ΕΕ μπορεί τώρα να αρχίσει τη διάθεση κεφαλαίων στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκτησης και ανθεκτικότητας “Next Generation EU”. Με το κονδύλιο 672,5 δισ. ευρώ, η ΕΕ  θέλει να χρηματοδοτήσει την οικονομική ανάκαμψη από την πανδημία COVID-19.

Η απόφαση είχε παρθεί στις  14 Δεκεμβρίου 2020, από το Συμβούλιο της ΕΕ ωστόσο για να τεθεί σε ισχύ η απόφαση, τα κράτη μέλη έπρεπε να την εγκρίνουν σύμφωνα με τους συνταγματικούς τους κανόνες.

Ο Αντόνιο Κόστα, ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, η χώρα του οποίου ασκεί την εναλλασσόμενη προεδρία της ΕΕ από τον Ιανουάριο δήλωσε «Σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τα 27 κράτη μέλη κοινοποίησαν στο Συμβούλιο την επικύρωση της απόφασης περί ιδίων πόρων. Κατά συνέπεια, αυτή η απόφαση τίθεται σε ισχύ αύριο, 1 Ιουνίου. Το “Next Generation EU” ξεκινά αύριο! Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πλέον σε θέση να λάβει την απαραίτητη χρηματοδότηση για την ευρωπαϊκή κοινωνική και οικονομική ανάκαμψη. Οι κυβερνήσεις και τα εθνικά κοινοβούλια της ΕΕ των 27 έχουν δείξει μια ισχυρή αίσθηση αλληλεγγύης και ευθύνης. Δεν μπορούμε να χάσουμε περισσότερο χρόνο. Πρέπει να διασφαλίσουμε την ταχεία έγκριση των πρώτων σχεδίων αποκατάστασης και ανθεκτικότητας έως τα τέλη Ιουνίου».

Απόφαση ιδίων πόρων

Η απόφαση για τους ίδιους πόρους εξουσιοδοτεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δανείζεται έως 750 δισ. ευρώ (σε τιμές 2018) από τις κεφαλαιαγορές για λογαριασμό της ΕΕ. Προβλέπει επίσης αύξηση του μέγιστου ποσού που η Ένωση μπορεί να ζητήσει από τα κράτη μέλη να καλύψει τις οικονομικές της υποχρεώσεις κατά 0,6 εκατοστιαίες μονάδες.

Η αύξηση είναι προσωρινή και χρησιμοποιείται μόνο για τη στήριξη της ανάκαμψης από την οικονομική πτώση που προκλήθηκε από την πανδημία COVID-19. Θα χρησιμεύσει ως εγγύηση και θα επιτρέψει καλύτερους όρους δανεισμού στην αγορά

 Διευκόλυνση ανάκτησης και ανθεκτικότητας

Η επικύρωση της απόφασης για τους ίδιους πόρους αποτελούσε προϋπόθεση για τη χρήση της διευκόλυνσης ανάκτησης και ανθεκτικότητας. Η εγκατάσταση θα υποστηρίξει τα κράτη μέλη στη διαδικασία ανάκαμψης από τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19.

312,5 δισ. ευρώ επιχορηγήσεων και 360 δισ. ευρώ δάνεια θα είναι διαθέσιμα για δημόσιες επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις, που παρουσιάζονται στα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που καταρτίζονται από κάθε κράτος μέλος. Τα σχέδια θα προωθήσουν τις πράσινες και ψηφιακές μεταβάσεις, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ανθεκτικότητα και θα περιλαμβάνουν στόχους, ορόσημα και εκτιμώμενο κόστος.

Επόμενα βήματα

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας επικύρωσης επιτρέπει στην ΕΕ να δανείζει κεφάλαια στις κεφαλαιαγορές από τον Ιούνιο του 2021. Η προχρηματοδότηση του 13% του συνολικού ποσού που διατίθεται σε κάθε κράτος μέλος, θα διατεθεί στις εθνικές κυβερνήσεις μετά την έγκριση της ανάκτησής τους και σχέδια ανθεκτικότητας.

Μόλις οι εθνικές κυβερνήσεις υποβάλουν τα σχέδιά τους, εναπόκειται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τα αξιολογήσει εντός δύο μηνών. Στη συνέχεια, το Συμβούλιο διαθέτει τέσσερις εβδομάδες για να εγκρίνει κάθε σχέδιο μέσω εκτελεστικής απόφασης. Τα υπόλοιπα κονδύλια θα εκταμιευθούν λαμβάνοντας υπόψη την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων που καθορίζονται στα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

Δείτε εδώ την ανακοίνωση της EU Council