Ομόλογο ΔΕΗ: Θα αντλήσει €650 εκατ. αντί €500 εκατ. με επιτόκιο 3,875%

dei.gr / Γραμμές υπερυψηλής τάσης στη Δυτική Μακεδονία

Επιτυχής ήταν η τιμολόγηση της πρώτης διεθνούς προσφοράς ομολογιών με ρήτρα αειφορίας ύψους ποσού €650 εκατομμυρίων ανακοίνωσε της Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε..

Οι προσφορές έφτασαν τα €2 δισ. με αποτέλεσμα η Επιχείρηση να προχωρήσει σε upsize της έκδοσης και να αντλήσει €650 εκατ., έναντι €500 εκατ., όπως είχε σχεδιάσει αρχικά. Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 3,875% και το ομόλογο λήγει το 2026 με τιμή έκδοσης 100%.

Ειδικότερα, ανακοίνωση, η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. («ΔΕΗ») αναφέρει:

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. («ΔΕΗ») ανακοινώνει σήμερα την επιτυχή τιμολόγηση της πρώτης διεθνούς προσφοράς  ομολογιών με ρήτρα αειφορίας ύψους ποσού €650 εκατομμυρίων, με επιτόκιο 3,875% και λήξη το 2026 οι «Ομολογίες» ή «Ομολογίες Βιωσιμότητας», με τιμή έκδοσης 100%. Οι Ομολογίες θα εκδοθούν σύμφωνα με το Άρθρο 59, παράγραφο 2, και το Άρθρο 74 του νόμου 4548/2018, και το Άρθρο 14 του νόμου 3156/2003 και θα διέπονται από το δίκαιο της Νέας Υόρκης.

Τα έσοδα από την Προσφορά θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού, για γενικούς εταιρικούς σκοπούς και για την πληρωμή των δαπανών και εξόδων της Προσφοράς. Η ΔΕΗ σκοπεύει στην εισαγωγή των Ομολογιών Βιωσιμότητας στο Χρηματιστήριο του Δουβλίνου προς διαπραγμάτευση στην Διεθνή Χρηματιστηριακή Αγορά (Global Exchange Market) αυτού, ή σε κάποιον άλλο τόπο διαπραγμάτευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Προσφορά έχει προγραμματιστεί να διακανονιστεί την 18η Μαρτίου 2021, με την επιφύλαξη εκπλήρωσης των συνήθων προϋποθέσεων ολοκλήρωσης τέτοιου είδους συναλλαγών.

Διαβάστε εδώ ολόκληρη την ανακοίνωση της ΔΕΗ