Μείωση κατά 6,8% του ΑΕΠ στην ευρωζώνη

image by tabrez-syed-unsplash

Το τέταρτο τρίμηνο του 2020, το προσαρμοσμένο ΑΕΠ μειώθηκε κατά 0,6% στην ευρωζώνη και κατά 0,4% στην ΕΕ, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με μια εκτίμηση που δημοσιεύθηκε από τη Eurostat. Οι μειώσεις αυτές ακολουθούν μια ισχυρή ανάκαμψη του τρίτου τρίμηνου του 2020 (+ 12,4% στην ευρωζώνη και + 11,5% στην ΕΕ) και τις δραματικές μειώσεις από την έναρξη των χρονολογικών σειρών το 1995 που παρατηρήθηκαν το δεύτερο τρίμηνο του 2020 (-11,7% στην ευρωζώνη και -11,4% στην ΕΕ).

Σύμφωνα με μια πρώτη εκτίμηση της ετήσιας ανάπτυξης για το 2020, βάσει εποχιακών και ημερολογιακά προσαρμοσμένων τριμηνιαίων στοιχείων, το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 6,8% στην ευρωζώνη και 6,4% στην ΕΕ.

Αύξηση του ΑΕΠ στις ΗΠΑ

Κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2020, το ΑΕΠ στις Ηνωμένες Πολιτείες αυξήθηκε κατά 1,0% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο (μετά από + 7,5% το τρίτο τρίμηνο του 2020). Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 2,5% (μετά από -2,8% το προηγούμενο τρίμηνο).

Αύξηση της απασχόλησης στην ευρωζώνη & στην ΕΕ

Ο αριθμός των απασχολούμενων αυξήθηκε κατά 0,3% τόσο στην ευρωζώνη, όσο και στην ΕΕ το τέταρτο τρίμηνο του 2020, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Το τρίτο τρίμηνο του 2020, η απασχόληση αυξήθηκε κατά 1,0% στην ευρωζώνη και 0,9% στην ΕΕ.

Διαβάστε εδώ newsrelease/eurostat