Eurobank: Αύξηση καθαρών κερδών στα €544 εκατ. – Νέα τιτλοποίηση NPEs €3,3 δισ. το 2021

Η Eurobank ανακοίνωσε σήμερα τα οικονομικά αποτελέσματα για το 2020. Σύμφωνα με αυτά η Τράπεζα παρουσίασε αύξηση καθαρών κερδών σε €544εκ. το 2020 από €257εκ. το 2019, ενίσχυσε τα οργανικά της κέρδη προ προβλέψεων κατά 4,2% σε €865εκ.,έναντι στόχου €840εκ., και μείωσε τον δείκτη των NPEs κατά 15,2 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση στο 14,0%, ο οποίος είναι ο χαμηλότερος στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, ενώ είχε και μια σημαντική αύξηση καταθέσεων κατά €2,4δισ. έναντι του 2019.

Η προσπάθεια περαιτέρω εξυγίανσης της ποιότητας του χαρτοφυλακίου θα συνεχιστεί και το 2021. Με βάση τον σχεδιασμό, η Eurobank προγραμματίζει να προχωρήσει σε νέα τιτλοποίηση NPEs συνολικού ύψους περίπου €3,3δισ. εντός της τρέχουσας χρονιάς με την κωδική ονομασία «Mexico». Pro-forma για τη συναλλαγή αυτή, ο δείκτης NPEs διαμορφώνεται από 14,0% σε 6,7%.

Ιδιαίτερα θετικά και άνω των αρχικών προσδοκιών ήταν τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων του 2020, τα οποία ανήλθαν σε €865εκ., 4,2% υψηλότερα έναντι του 2019 και 2,9% έναντι της εκτίμησης των €840εκ. που είχε ανακοινωθεί στις αρχές του έτους. Τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων ενισχύθηκαν κατά 39,2% σε €1.312εκ. το 2020. Ειδικότερα:

Έσοδα

καθαρά έσοδα από τόκους μειώθηκαν κατά 2,0% το 2020 σε €1.349εκ., κυρίως λόγω της επίπτωσης από την αποενοποίηση των NPEs δανείων των τιτλοποίησων Pillar και Cairo. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο υποχώρησε κατά 21 μονάδες βάσης έναντι του 2019 και διαμορφώθηκε σε 2,03% σε ετήσια βάση.

Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 8,6% το 2020 και ανήλθαν σε €384εκ., κυρίως λόγω των εσόδων από ενοίκια (+45,6%) και τις εργασίες στις κεφαλαιαγορές (+93,7%). Τα έσοδα προμηθειών αντιστοιχούσαν σε 58 μονάδες βάσης επί του συνολικού ενεργητικού το 2020.

Η αύξηση των εσόδων προμηθειών αντιστάθμισε τη μείωση των επιτοκιακών εσόδων με αποτέλεσμα τα οργανικά έσοδα να παραμείνουν σχεδόν αμετάβλητα (+0,1%) σε €1.733εκ. το 2020. Τα συνολικά έσοδα ενισχύθηκαν κατά 18,3% και διαμορφώθηκαν σε €2.181εκ. ως συνέπεια των υψηλών χρηματοοικονομικών κερδών κυρίως από τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου.

Δαπάνες – Επισφάλειες

Οι Λειτουργικές δαπάνες υποχώρησαν κατά 6,0% στην Ελλάδα και 3,6% σε επίπεδο Ομίλου και διαμορφώθηκαν σε €869εκ. το 2020. Ο δείκτης κόστουςεσόδων βελτιώθηκε σε 39,8% το 2020, από 48,9% το 2019. Το δίκτυο καταστημάτων στην Ελλάδα μειώθηκε από 350 το 2019 σε 301 το 2020 και ο αριθμός προσωπικού κατά περίπου 1,800 υπαλλήλους μετά και το πρόγραμμα εθελουσίας αποχώρησης.

Οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων ανήλθαν σε €572εκ. και αντιστοιχούσαν σε 152 μονάδες βάσης επί των μέσων χορηγήσεων, έναντι στόχου 90 μονάδων βάσης πριν την πανδημία Covid-19. 10 Μαρτίου 2021 5

Καθαρά κέρδη

Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε €544εκ. το 2020, από €257εκ. τo 2019. Το συνολικό αποτέλεσμα της Eurobank Holdings ήταν αρνητικό σε €1.213εκ. και περιλαμβάνει τη ζημιά από τις συναλλαγές Cairo & FPS ποσού €1.334εκ., την απομείωση της υπεραξίας της Grivalia ύψους €160εκ., τη διαγραφή αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης (DTA) ποσού €160εκ. και το κόστος από το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου προσωπικού €97εκ.

Δραστηριότητες εξωτερικού

Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό παρέμειναν κερδοφόρες με τα καθαρά κέρδη να διαμορφώνονται σε €128εκ. το 2020, έναντι €168εκ. το 2019. Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων υποχώρησαν κατά 10,9% σε €241εκ. λόγω μείωσης των οργανικών εσόδων κατά 4,3% σε €467εκ. και αύξησης των λειτουργικών δαπανών κατά 3,9% μετά την εξαγορά της Piraeus Bank στη Βουλγαρία. Αναφορικά με την ποιότητα του χαρτοφυλακίου, ο δείκτης των NPEs βελτιώθηκε σε 6,7% το 2020, από 8,0% το 2019 ενώ η κάλυψη αυτών από προβλέψεις αυξήθηκε σε 47,4%, από 43,2% το 2019

Δάνεια – Καταθέσεις

Οι νέες εκταμιεύσεις επιχειρηματικών δανείων στην Ελλάδα ανήλθαν σε €6,4 δισ. το 2020. Τα καταναλωτικά δάνεια αποτελούσαν το 8,3% των συνολικών χορηγήσεων, τα στεγαστικά το 28,5%, τα δάνεια προς μικρές επιχειρήσεις το 10,9% και οι χορηγήσεις προς μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις το 52,3%.

Οι καταθέσεις πελατών ενισχύθηκαν κατά €2,4δισ. το 2020. Οι καταθέσεις ταμιευτηρίου και όψεως ανήλθαν σε €31,7δισ. και οι προθεσμιακές και λοιπές σε €15,6δισ. Ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις βελτιώθηκε περαιτέρω σε 79,1%, από 83,2% το 2019. Ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας βελτιώθηκε και αυτός σε 124% το Δ΄ τρίμηνο, από 107% το Β΄ τρίμηνο 2020.

Τέλος η χρηματοδότηση από το ευρωσύστημα ανήλθε σε €8,0 δισ. μέσω του προγράμματος ρευστότητας TLTRO III. Οι συμφωνίες της διατραπεζικής (repos) μειώθηκαν κατά €3,6δισ. σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε €0,7δισ. στο τέλος της χρονιάς

Διαβάστε εδώ ολόκληρη την ανακοίνωση της Eurobank