Τι ψηφίσαμε στις ευρωεκλογές: Το προφίλ των νέων Ευρωβουλευτών

Photo: athens.europarl.europa.eu/el

Άνδρες, πενηνταπεντάρηδες, δημοσιογράφοι, από λαϊκιστικά κόμματα, επανεκλεγέντες αλλά με χαμηλή κοινοβουλευτική δραστηριότητα, με χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο (σε μεταπτυχιακά και διδακτορικά) από τον μέσο όρο των υποψηφίων, είναι τα επικρατέστερα χαρακτηριστικά των Ευρωβουλευτών που θα μας εκπροσωπήσουν για τα επόμενα 5 χρόνια, σύμφωνα με το νέο κείμενο πολιτικής του ΚΕΦΙΜ.

Σύμφωνα με τα βασικά συμπεράσματα της ανάλυσης:

Ως προς τους εκλεγέντες: 

 • Εκλέχθηκαν κατά 70% άνδρες, ενώ αποτελούσαν το 58% των υποψηφίων.
 • Η μέση ηλικία είναι τα 54,4 έτη, κοντά στη μέση ηλικία των υποψηφίων που ήταν 52 έτη.
 • Το 17,6% των εκλεγέντων έχει διδακτορικό και το 17,6% πτυχίο και μεταπτυχιακό, χαμηλότερα από τα αντίστοιχα ποσοστά των υποψηφίων (19% και 22% αντίστοιχα).
 • Το 24% των εκλεγέντων είναι δημοσιογράφοι, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό επί των υποψηφίων ήταν μόνο 7,5%.
 • Το 55% των εκλεγέντων είχε επανεκλεγεί (σε δημοτικές, εθνικές ή ευρωεκλογές), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό επί των υποψηφίων ήταν μόνο 18%.
 • Οι Ευρωβουλευτές της περιόδου 2019-2024 που επανεκλέχθηκαν είχαν χαμηλότερη μέση κοινοβουλευτική δραστηριότητα από εκείνους που δεν κατάφεραν να επανεκλεγούν. Πιο συγκεκριμένα:
  • Όσοι επανεκλέχθηκαν υπήρξαν Εισηγητές (Rapporteurs) 0,4 φορές κατά μέσο όρο, ενώ όσοι δεν επανεκλέχθηκαν 1,5 φορές.
  • Όσοι επανεκλέχθηκαν υπήρξαν Σκιώδεις Εισηγητές (Shadow Rapporteurs) 6,3 φορές κατά μέσο όρο, ενώ όσοι δεν επανεκλέχθηκαν 11,4 φορές.

Ως προς την εκλογική απήχηση των κομμάτων: 

 • Τα κόμματα δεξιά του κέντρου συγκεντρώνουν το 52% των ψήφων, ενώ τα κόμματα αριστερά του κέντρου συγκεντρώνουν το 48%.
 • Τα λαϊκιστικά κόμματα συγκεντρώνουν το 54% των ψήφων.

PDF Κείμενο πολιτικής 8. Τι ψηφίσαμε στις Ευρωεκλογές: Προτίμηση σε άνδρες, άνω των 54 ετών, δημοσιογράφους, που έχουν επανεκλεγεί και έχουν χαμηλή δραστηριότητα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – στο 54% η ψήφος στα λαϊκιστικά κόμματα

Το κείμενο πολιτικής “Τι ψηφίσαμε στις Ευρωεκλογές” βασίζεται σε δεδομένα τα οποία συλλέχθηκαν από ανοιχτές πηγές στο διαδίκτυο, όπως οι ιστοσελίδες των κομμάτων, της Βουλής και της Ευρωβουλής, οι οποίες περιέχουν στοιχεία για τα βιογραφικά των υποψηφίων.

Σε ορισμένες περιπτώσεις δεν ήταν δυνατό να βρεθούν δεδομένα, συνεπώς ο υπολογισμός έχει γίνει βάσει όσων στοιχείων ήταν διαθέσιμα. Η μεγαλύτερη έλλειψη στοιχείων εντοπίζεται στην ηλικία. Η ταξινόμηση των κομμάτων (πχ. λαϊκιστικά / μη λαϊκιστικά) υπόκειται σε μεθοδολογικούς περιορισμούς που αφορούν μεταξύ άλλων πιθανές δύσκολα διαγνώσιμες μεταβολές τους μέσα στον χρόνο.