Προϋπολογισμός: Πάνω απο τον στόχο τα κρατικά έσοδα τον Νοέμβριο

Photo: Víctor González Pixabay

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, για την περίοδο του Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2021, το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 48.476 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 326 εκατ. ευρώ ή 0,7% έναντι της εκτίμησης για το αντίστοιχο διάστημα που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022. Ωστόσο, αν λάβουμε υπόψη μας τα μειωμένα έσοδα ΠΔΕ κατά 419 εκατ.ευρώ, τα καθαρά έσοδα παρουσιάζουν αύξηση κατά 745 εκατ. ευρώ έναντι του επικαιροποιημένου στόχου.

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 52.746 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 408 εκατ. ευρώ ή 0,8% έναντι του στόχου.Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 42.932 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 784 εκατ. ευρώ ή 1,9% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022.

Παράλληλα, το έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 12.267 εκατ. ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 13.399 εκατ. ευρώ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2021 στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022 και ελλείμματος 18.252 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2020.

Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε έλλειμμα ύψους 7.882 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 8.973 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς ελλείμματος 13.747 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2020.

Διαβάστε περισσότερα στο moneyview.gr