ΟΔΔΗΧ: Άντλησε €1,3 δισ. με αποδοση -0,31%

Photo Carlos Pernalete Tua / Pexels

Ο ΟΔΔΗΧ ανακοίνωσε χθες 9/6 τη διενέργεια δημοπρασίας εντόκων γραμματίων διάρκειας 52 εβδομάδων, ύψους 1.000 εκατομμυρίων Ευρώ. Η απόδοση διαμο­ρφώ­θηκε στο -0.31% και υποβλήθηκαν συνολι­κές προ­­­σφο­ρές ύψους 1.575 εκατομμυρίων Ευρώ, που υπερκά­λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,58 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους  του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 300 εκατομμυρίων Ευρώ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτου­ργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 10 Ιουνίου 2021, στις 12μ.μ.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

Αποτελέσματα Δημοπρασίας

Δημοπρασία Σημερινή Προηγούμενη
Έντοκα Γραμμάτια διάρκειας

52 εβδομάδων

9 Ιουνίου 2021

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

10 Μαρτίου 2021

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

1. Δημοπρατούμενο ποσό

1.000

625

2. Ύψος προσφορών

1.575

1.167

3.Συντελεστής κάλυψης(2:1)

1,58

1,87

4.Συνολικά αποδεκτό ποσό

1.300

812,5

5. Απόδοση

-0,31%

-0,22%

6. Τιμή Δημοπρασίας

100,310

100,224

7. Cut – off ratio

59%

74%

 

Δείτε εδώ αναλυτικά στοιχεία για την έκδοση