Ιδιωτικοποίηση του 49% του ΔΕΔΔΗΕ – Ποια είναι η Macquarie που πλειοδότησε

Η ΔΕΗ προχώρησε στην πώληση του 49% του ΔΕΔΔΗΕ (Διαχειριστή Δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας), θυγατρική της, σε τιμή έκπληξη 2,116 δισεκ. ευρώ ή 1,3 δισεκ., όταν αφαιρεθεί ο δανεισμός. Ο τελικός πλειοδότης, είναι η Spear WTE Investments Sarl, μέλος του αυστραλιανού χρηματοοικονομικού ομίλου Macquarie Infrastructure and Real Assets Group (MIRA).

Το συγκεκριμένο τίμημα ανεβάζει τη συνολική μεικτή αποτίμηση του ΔΕΔΔΗΕ στα 4,2 δισεκ. ευρώ, με τους ειδικούς να τον αποτιμούν γύρω στα 3 δισεκ. ευρώ. Να σημειώσουμε ότι οι υπόλοιποι επενδυτές που συμμετείχαν στην διαδικασία υπέβαλαν προσφορές μεταξύ 700 εκατ. με 800 εκατ ευρώ.

Η ανακοίνωση της ΔΕΗ ΑΕ

Η ΔΕΗ Α.Ε., σε συνέχεια της από 3.9.2021 ανακοίνωσης, ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής προσφορών για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Πλειοψηφών προσφέρων αναδείχθηκε η Spear WTE Investments Sarl, μέλος του Macquarie Infrastructure and Real Assets Group (MIRA), με προσφορά που αποτιμά το 49% της αξίας του ΔΕΔΔΗΕ (Enterprise Value) σε €2.116 εκατ. συμπεριλαμβάνοντας το αντίστοιχο (pro-rata) καθαρό χρέος ύψους €804 εκατ. Η προσφορά παραπέμπει σε μία αποτίμηση η οποία ανέρχεται στο 151% της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης.

Η τελική απόφαση θα ληφθεί από τα αρμόδια εταιρικά όργανα της ΔΕΗ Α.Ε..

Κώστας Σκρέκας: Το υψηλότερο τίμημα που έχει προσφερθεί για ιδιωτικοποίηση κρατικής εταιρείας

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας με αφορμή την ολοκλήρωση του διαγωνισμού για τον ΔΕΔΔΗΕ μεταξύ άλλων επισήμανε: «Η οικονομική προσφορά της Spear WTE Investments Sarl για την απόκτηση του 49% του ΔΕΔΔΗΕ, συνολικού ύψους 2,116 δισ. ευρώ, αποτελεί το υψηλότερο τίμημα που έχει προσφερθεί για ιδιωτικοποίηση κρατικής εταιρείας. Το προσφερόμενο τίμημα, προσθέτει, καταδεικνύει δίχως αμφιβολία τις εξαιρετικά θετικές αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας μας και αντανακλά την εμπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας στους χειρισμούς της κυβέρνησης.
Ενδεικτικό του μεγάλου ενδιαφέροντος είναι το γεγονός ότι η διαγωνιστική διαδικασία προσέλκυσε σε όλα τα στάδιά της επενδυτές παγκοσμίου βεληνεκούς. Με τα κεφάλαια που θα εξασφαλίσει η ΔΕΗ θα προχωρήσει απρόσκοπτα στην υλοποίηση των επενδυτικών της σχεδίων για την ανάπτυξη Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και τεχνολογιών αποθήκευσης ηλεκτρισμού».

Ποια είναι η Macquarie 

Η Macquarie είναι ένας παγκόσμιος όμιλος χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών με έδρα την Αυστραλία. Δραστηριοποιείται σε 32 αγορές σε θέματα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, λιανικής και τραπεζικής επιχειρήσεων, διαχείρισης πλούτου, χρηματοδοτικής μίσθωσης και χρηματοδότησης περιουσιακών στοιχείων, πρόσβασης στην αγορά, εμπορίας βασικών προϊόντων, ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εξειδικευμένων συμβουλών, αύξησης κεφαλαίου και κύριων επενδύσεων.

Η Macquarie είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Αυστραλίας (ASX:MQG) και απασχολεί πάνω από 16.000 υπαλλήλους. Σήμερα είναι ο μεγαλύτερος διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων υποδομής στον κόσμο και ο κορυφαίος σύμβουλος συγχωνεύσεων και εξαγορών της Αυστραλίας, με 563,5 δισεκ. δολάρια σε υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία.

Η ποικιλία των δραστηριοτήτων της Macquarie, σε συνδυασμό με μια ισχυρή κεφαλαιακή θέση και ένα ισχυρό πλαίσιο διαχείρισης κινδύνου, επέφεραν φέτος ρεκόρ κερδοφορίας των τελευταίων 52 ετών. Από την ίδρυσή του, η Macquarie διαφοροποιήθηκε εστιάζοντας σε νέες ευκαιρίες, τόσο στο προϊόν όσο και στη γεωγραφία, χτίζοντας προοδευτικά τεχνογνωσία σε αυτούς τους κλάδους και επεκτείνοντας σε παρακείμενες περιοχές.