ΔΝΤ: Ανάπτυξη 3,3% φέτος & 5,4% το 2022 για την Ελλάδα

Στην τελευταία του έκθεση (World Economic Outlook – Ιούλιος 2021) για την ελληνική οικονομία, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) προβλέπει ρυθμούς ανάπτυξης 3,3% για φέτος και 5,4% για το 2022, στο πλαίσιο του τακτικού ελέγχου που διενεργεί σε όλες τις χώρες μέλη του άρθρου ΙV.  Να σημειώσουμε, ότι στην προηγούμενη έκθεση του (Απρίλιος 2021) το ΔΝΤ, προέβλεπε ότι φέτος η ελληνική οικονομία θα αναπτυχθεί με ρυθμό 3,8% μετά από την μείωση του ΑΕΠ κατά 8,2% το 2020.

Σύμφωνα με το ΔΝΤ διαπιστώνει ότι  οι μεταρρυθμίσεις συνεχίστηκαν σε αρκετούς τομείς, παρά την πανδημία, ενώ χαρακτηρίζει την αντίδραση της κυβέρνησης στην πανδημία έγκαιρη και αποτελεσματική, με αποτέλεσμα παρόλο που η ανάκαμψη της δεν είχε ολοκληρωθεί, η οικονομία να εμφανίσει αξιοσημείωτη αντοχή.

Το Δημόσιο Χρέος

Για το Δημόσιο Χρέος το ΔΝΤ εκτιμά ότι μεσοπρόθεσμα θα μειώνεται, αφού φθάσει στο ανώτατο σημείο του το 2021, με αποτέλεσμα το κόστος εξυπηρέτησής του (χρηματοδοτικές ανάγκες) να παραμένουν διαχωρίσιμες.  Όσον αφορά στη δημοσιονομική επίπτωση των μέτρων που εφαρμόζει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της κρίσης, το ΔΝΤ προβλέπει για φέτος ότι το πρωτογενές έλλειμμα του Προϋπολογισμού θα φθάσει το 7,2% του ΑΕΠ.

Στη σωστή κατεύθυνση τα οικονομικά μέτρα

Το ΔΝΤ επισημαίνει ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να χρησιμοποιήσει του πρόσθετου πόρους που θα εισρεύσουν από το Ταμείο Ανάκαμψης προκειμένου να δημιουργήσει  ένα διατηρήσιμο μίγμα δημοσιονομικής πολιτικής. Οι μειώσεις του συντελεστή φόρου εισοδήματος εταιρειών και των προκαταβολών φόρου αποτελούν μέτρα στη σωστή κατεύθυνση, καθώς ενισχύουν τα επενδυτικά κίνητρα και διατηρούν σταθερή ρευστότητα.

Τραπεζικός τομέας

Τέλος όσον αφορά τον τραπεζικό τομέα, το ΔΝΤ θεωρεί σωστή κίνηση την επέκταση του προγράμματος κρατικών εγγυήσεων “ Ηρακλής 2” για την περαιτέρω μείωση των κόκκινων δανείων. Προτείνει μάλιστα την κυβέρνηση να υιοθετήσει πρόσθετα μέτρα, όπως την πρόταση της Τραπέζης της Ελλάδος για τη δημιουργία κακής τράπεζας (asset management company).

Δείτε εδώ ολόκληρη την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ)