Άλλο μεγέθυνση και άλλο ανάπτυξη

Γιατί άραγε δεν υπάρχουν ζώα με πολύ μεγάλο μέγεθος; για παράδειγμα 100 μέτρα μήκος, 100 μέτρα πλάτος και ύψος επίσης 100 μέτρα;

Λόγοι υπάρχουν πολλοί. Στο σημερινό μας άρθρο θα αναλύσουμε έναν από αυτούς. Αυτόν που μπορεί να εμπνεύσει λύσεις για τις επιχειρήσεις. Που μπορεί να συμβάλλει στην αποτελεσματική διαχείριση της μεγέθυνσης, την πρόκληση της ανάπτυξης και την επίτευξη της βιωσιμότητας.

Ο όγκος είναι γνωστό ότι εξελίσσεται με δύναμη εις την 3η (x*y*z). Το εμβαδό με δύναμη εις την 2α (x*y). Η διαφορά στην εξέλιξη των δυο – στους μεγάλους αριθμούς – είναι δυσθεώρητη. Κερδίζει “κατά κράτος” η κυβική εξέλιξη (εις την 3η). Στους μικρότερους από τη μονάδα όμως, κερδίζει η τετραγωνική εξέλιξη (εις την 2α). Τα παρακάτω σχήματα δείχνουν ακριβώς αυτή τη διαφορά.

Ο μυϊκός ιστός των ζώων έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και κυρίως όρια στην αντοχή του. Ο όγκος εδράζεται σε εμβαδό – το βάρος του ζώου υποστηρίζεται από τα πόδια του, άρα σε συγκεκριμένο εμβαδό. Η διαφορά μεταξύ της ανάπτυξης του όγκου και του εμβαδού από ένα σημείο και πέρα είναι τέτοια που η δύναμη που ασκεί το βάρος δεν μπορεί να υποστηριχθεί από τα πόδια του.

Με όμοιο τρόπο και οι επιχειρήσεις μπορούν να μεγεθυνθούν. Να αυξήσουν τον τζίρο τους, το προσωπικό τους και τον αριθμό των προϊόντων που πωλούν. Η μεγέθυνση αυτή μπορεί να έχει προέλθει από την αυξημένη ζήτηση, την εξωστρέφεια στις πωλήσεις, τη χρηματοοικονομική μόχλευση, τη βελτίωση στις μεθόδους παραγωγής, την τεχνολογία και άλλους παράγοντες.

Αυτή η “υπερδομή” έχει δυναμική εξέλιξης εις την 3η. Εδράζεται όμως σε ανθρώπους. Όντα με λογική, συναισθήματα, ένστικτα και άλλα χαρακτηριστικά που έχουν γραμμική συμπεριφορά – ούτε καν εις την 2α.

Πως μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό το εγγενές χαρακτηριστικό της μεγέθυνσης που μπορεί να προκαλέσει αστάθεια στην επιχείρηση και να υπονομεύσει την ανταγωνιστικότητα της;

Ευθέως δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Με “έξυπνη παράκαμψη” όμως, μπορεί να υπάρξει ουσιώδης βελτίωση.

Να σπάσει η δυναμική της κυβικής εξέλιξης πριν φτάσει σε μεγάλο μέγεθος. Τα λειτουργικά σχήματα (διευθύνσεις, τμήματα, ομάδες) που υποστηρίζουν τη δημιουργία αξίας να έχουν μικρότερο και διαχειρίσιμο μέγεθος.

Να βελτιωθεί η αντοχή του μυϊκού ιστού – με την καλύτερη εκπαίδευση του προσωπικού, την ψυχική ενδυνάμωση και έμπνευση του.

Να εφαρμοστεί μοντέλο λειτουργίας και οργάνωσης που να βελτιστοποιεί τους απασχολούμενους πόρους – ανασχεδιασμός και διαχείριση επιχειρηματικών διαδικασιών.

Πετυχημένα προϊόντα και υπηρεσίες απαιτούν μια ανθεκτική εταιρική δομή. Η προσαρμογή της εταιρείας στις ανάγκες του περιβάλλοντος, στις απαιτήσεις των πελατών για ποιοτικά προϊόντα αλλά και των επενδυτών για διαφάνεια και καθαρότητα στην εταιρική λειτουργία, αποτελεί όρο επιβίωσης και ανταγωνισμού.

Και επειδή άλλο να μεγαλώνεις και άλλο να αναπτύσσεσαι, η μεγέθυνση μπορεί να μετατραπεί σε βιώσιμη ανάπτυξη με τη συνεχή προσαρμογή και την αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων επί μακρόν!

ΥΓ: Το άρθρο αυτό αποτελεί το έκτο κατά σειρά της πρωτοβουλίας Exponential Era. 

Η σειρά των άρθρων προδημοσιεύτηκαν στο Banks.com.gr

Παντελής Λάμπρου
Co-founder & CEO της P&I– Products & Investment – Business Management Consulting.